Meddelanden
Riksomfattande

Älgarna rör sig mycket på hösten. Orsaken är både brunsttiden och älgarnas vandringssäsong. Älgarna sätts delvis även i rörelse på grund av älgjakten som i år i stora delar av landet inleds i oktober.

Av den enkätundersökning som Trafikskyddet lät utföra förra vintern framgår att många förare har mött ett hjortdjur på vägen. Över en tredjedel (35 %) av de förare som svarade berättar att de har varit tvungna att bromsa eller väja på grund av en älg eller en hjort under de senaste tre åren.

”Man kan inte förutse ett möte med en älg eller en hjort, men föraren kan genom sitt eget handlande och genom att följa trafikmärkena förbereda sig för en sådan situation. Tidsmässigt sker de flesta älgolyckorna före och efter solnedgången, men älgarna rör sig även mycket i gryningen. Därför är det skäl att vara särskilt vaksam i gryningen och skymningen”, konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara.

Hela Finland utgör älgarnas rike

Det sker älgolyckor överallt i landet, särskilt på de livliga tvåfiliga huvudvägarna. Antalet olyckor har dock minskat till under hälften av toppnoteringarna i början av årtusendet.

Man känner även rädsla inför att möta skogens konung i trafiken. Av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät berättar 45 procent att de är rädda för älgar i trafiken.

Det bästa sättet att minska risken för älgolyckor är att vara medveten om riskplatserna och att ta hänsyn till dem i sitt körsätt och körhastigheten. Älgarna har en tendens att följa tidigare stigar och varningsmärket för älg berättar om de vandringsleder man känner till. Både på ett område med varningsmärke och på platser där älgstängslet upphör är det skäl att hålla ett öga på vägkanterna och området vid körljusets yttre kant.

”Älgen är vårt största däggdjur och trots sin storlek smälter den bra in i bakgrunden. Det enda sättet att minska risken för en älgkollision är att sänka hastigheten och skaffa sig spelutrymme ifall ett djur rusar ut på vägen. Särskilt i skymningen eller vid dåligt väglag ger en lägre körhastighet och effektiv användning av körljusen tilläggstid för att se även eventuella djur”, sammanfattar Elovaara.

När man upptäcker en älg ska man omedelbart minska hastigheten, även om älgen står helt stilla. Älgarna kan vara oberäkneliga och rusa ut på vägen utan att bry sig om några fordon. Både älgar och hjortar är också flockdjur och när ett djur korsar vägen kan en hel flock följa efter.

*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy joulukuussa 2016. Kaikkiaan haastateltiin 1531 henkilöä, joista autoilijoita oli 81 prosenttia.