Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Enligt Trafikskyddets färska uppföljningsstatistik 2014 har användningen av bilbälte i baksätet förbättrats en aning. Inom tätort använder 88 % av dem som färdas i baksätet bilbälte och i framsätet använder 89 % bilbälte. Utanför tätort är användningsprocenten 94 %.

”Skyddseffekten av bilbälte inom tätort är ändå så pass betydelsefull, att man inte kan anse det vara nödvändigt med bilbälte endast i högre hastigheter”, tolkar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Marko Nieminen resultatet av uppföljningen. I kollisioner inom tätort är människans krockvikt nästan 40 gånger högre. Exempelvis vid en krock i 50 km/h väger en person på 80 kg ungefär tre ton.

Fastän det finns en förbättringsmån, kan man även se positiva saker gällande användningsgraden av bilbältet.

”Användningsgraden av bilbälte visar ändå att det hela tiden kommer nya generationer som anser användning av bilbälte vara en naturlig del av bilkörning. Viktigt här är att föräldrarna är goda förebilder. När barnet ser att föräldrarna alltid spänner fast bilbältet innan de kör iväg, inpräntas detta redan från att barnen är små.”

Man anmärker inte på avsaknad av bilbälte

Enligt en enkät som Trafikskyddet lät göra i fjol i december* påpekar endast två av tre om medpassageraren låter bli alltid att använda bilbälte.

”När man spänner fast eget bilbälte i framsätet kontrollerar man inte nödvändigtvis om passagerarna i baksätet använder bilbälte. Föraren borde ta till vana att kasta en blick på passagerarna för att se om de använder bilbälte, eftersom passagerarna i baksätet flyger framåt vid en kollision”, berättar Nieminen.

Enligt uppskattningar skulle ungefär var tredje som har omkommit i trafiken ha kunnat räddas, i fall de hade använt bilbälte.  Män i åldern 15–24 år är sämst på att använda bilbälte.

”I synnerhet för ungdomar kan det vara svårt att uppmana kamraterna att använda bilbälte. Och om ingen använder bilbälte är det svårt att stå emot grupptrycket och spänna fast sig själv. Å andra sidan kan man dra nytta av grupptrycket på ett positivt sätt. Ungdomar tar vara på varandra genom att tillsammans se till att ingen skadas för att bilbältet inte användes”, funderar Nieminen.

Tilläggsinformation:

utbildningsinstruktör Marko Nieminen, Trafikskyddet, 020 7282 373

*Undersökningen gjordes av TNS Gallup OY på uppdrag av Trafikskyddet. Uppgifterna samlades in i november-december 2013 som en internetpanel i Gallup Forum. Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 bilister (81 %).

Ännu en sak, har alla spänt fast bilbältet? Trafikskyddets bilbälteskampanj ”Svart bälte” påminner i synnerhet ungdomar om vikten av att spänna fast bilbältet. Man visar att man bryr sig om kamraterna genom att försäkra sig om att alla använder bilbälte. www.mustavyo.fi

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
mustavyö, turvavyö