Meddelanden
Gående
Riksomfattande

Glänsande utstrålning redan i dag

Trafikskyddet granskar finländarnas trafikbeteende och användningsprocent av reflexer årligen. I uppföljningen som gjordes i skymning och mörker under hösten 2012 framgick att 51 % av fotgängarna använde reflex inom tätort.*

Av enkäten som Trafikskyddet lät göra 2012 uppgav 38 % av bilisterna att de när det är mörkt ofta har svårt att upptäcka en fotgängare som saknar reflex. Var annan förare uppgav att de åtminstone ibland haft svårigheter att upptäcka en fotgängare utan reflex.**

Lag och sanktioner är inte alltid lösningen

I dag finns ett brett utbud av reflexer och det är lätt att hitta en lämplig som passar ens stil. Det har blivit vanligt att uttrycka vad man är intresserad av, stil och värderingar med hjälp av en reflex.

Vid invigningen av Reflexdagen påpekade Trafikskyddets styrelseordförande, riksdagsledamot Martti Korhonen att man inte kan, får eller ens bör förbjuda eller lagstadga om allt. Rekommendationer, aktiv information och kampanjer är fortsättningsvis lika viktiga.

”Temadagar och evenemang behövs eftersom det är mänskligt att glömma”, konstaterar Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.

En påminnelse i rätt tid, en liten puff för att göra rätt val, är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet. Reflexdagen som ordnas för första gången den 1.10 påminner oss om att det är dags för oss alla att ta på oss reflexer och se strålande ut – redan i dag.

Finländsk expertis

Internationellt sätt är finländarna fenomenala på att använda reflex, eftersom reflex är ett okänt fenomen i många Europeiska länder. Mircea Steriu, informatör vid European Transport Safety Council som hade kommit för att ta del av fenomenet ska ta med sig reflexhälsningar tillbaka till Bryssel.

”Att finländarna är flitiga reflexanvändare passar som modell också för andra Europeiska länder”, sade Steriu under Trafikskyddets reflexevenemang.

Att synas ger skydd

Av samtliga dödsolyckor med fotgängare inträffade ungefär hälften i mörker eller skymning. År 2011 undersökte haverikommissionerna 20 dödsolyckor med fotgängare som hade inträffat i mörker eller skymning. Tre av fyra av de omkomna (14) hade inte använt reflex. Om de hade använt reflex hade sex av dessa sannolikt överlevt.

Under årets mörkaste tid från oktober till och med januari inträffade 43 % av alla fotgängarolyckor. I synnerhet olyckor på skyddsväg inträffar under denna tid.

Använd reflexen rätt

Fäst reflexen i knähöjd på den sida som är mot körbanan. Reflexen bör kunna hänga fritt och synas från alla håll. Också stretch- eller spiralreflexen fästs på den handled eller armbåge som är mot körbanan.

Ju fler reflexer man använder, dess bättre syns man för bilisterna i skymning och mörker. Reflexer som fästs på bägge sidor hjälper bilisten att varsebli fotgängaren också i sidled.

Tilläggsinformation
informatör Pasi Anteroinen tfn 020 7282 348
planerare Lena von Knorring tfn 020 7282 347

*Trafikskyddet granskade reflexanvändningen på olika platser i Finland under hösten 2012. Sammanlagt gjordes 6201 iakttagelser. Trafikskyddet har granskat reflexanvändningen sedan år 1993.

**Trafikskyddet samlade in finländska bilisters åsikter om trafik i november-december som en internetpanel utförd av GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1584 personer, varav 1218 bilister. Undersökningen utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
reflex