Meddelanden
Lätt trafik
Bilkörning
Riksomfattande

Denna veckas torsdag den 1.10 ordnas den riksomfattande reflexdagen. I samband med dagen påminner Trafikskyddet om att det är hög tid att börja använda reflex. Fastän majoriteten av finländarna vet hur viktigt det är att använda reflex rör sig ändå var annan utan reflex*.

”Man förhåller sig i princip positiv till reflexer. Orsakerna till att man inte använder den kan vara något så enkelt som glömska, brådska eller tanklöshet i samband med att man bytt jacka”, konstaterar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

I synnerhet vill man att nära och kära ska använda reflex: 70 procent av dem som besvarade Trafikskyddets enkät** ansåg det vara synnerligen viktigt och 26 % ganska viktigt att närstående skulle använda reflex när de rör sig i mörker.

Reflexen syns i knähöjd

I dagens breda utbud av reflexer finns det en för varje smak och ändamål. Efter att man hittat en lämplig modell är det viktigt att fästa den på rätt sätt.

”Oftast används hängande reflexer som syns bäst om de hänger i knähöjd. En fritt hängande reflex syns framåt, bakåt och från sidan”, instruerar Loikkanen.

Ju flera reflexer som används, desto bättre ser bilisten den som går i skymning eller mörker. Reflex på båda sidorna gör det enklare för bilisten att gestalta också bredden på trafikanten.

Reflexen behövs också i belyst tätort

Reflex behövs när det skymmer och är mörkt också i belyst stadsmiljö eller i tätort med glesare belysning. I mörker försvårar gatu- och reklambelysningen samt trädens och buskagens skuggor snarare än underlättar iakttagelserna. Förarens sikt kan försämras av smutsiga lyktor eller immiga vindrutor.

”Majoriteten av bilisterna uppgav att de har svårt att se trafikanter utan reflex. Med hjälp av reflexer kan bilisten få syn på fotgängaren på en upp till tre gånger längre sträcka än en som rör sig utan reflex i trafiken. Om sikten är dåligt t.ex. på grund av regn eller dimma är det naturligtvis viktigast att sänka den egna körhastigheten så att man hinner titta efter ordentligt”, konstaterar Loikkanen.

Enligt undersökningskommissionerna för trafikolyckor gällande undersökta dödsolyckor 2013, inträffade 17 dödsolyckor med fotgängare i skymning eller mörker. Åtta av de omkomna använde inte reflex. Sannolikt skulle fem av dem ha överlevt om de hade använt reflex.

Tilläggsinformation

planerare Laura Loikkanen, Trafikskyddet, 020 7282 341

På den riksomfattande reflexdagen ordnar Trafikskyddet evenemang runt om i Finland. Se vad som händer i din region.

*Trafikskyddet har granskat reflexanvändningen i skymning och mörker sedan år 1993. År 2014 använde ungefär 56 % av finländarna reflex inom tätort.

**TNS Gallup Oy samlade på uppdrag av Trafikskyddet in underlag för undersökningen under november-december 2013 som en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 bilister, närmare bestämt 81 procent.

Tagit: 
heijastansinua, Heijastin, näkyminen