Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Säkerheten och smidigheten i trafiken baserar sig på förutsägbarhet: när alla följer reglerna kan man lita på att andra agerar som man förväntar sig. Om uppmärksamheten riktas mot telefonen kan man dock tappa fokus på trafiken.

”Situationer i trafiken kan förändras snabbt och det kan ske överraskningar. Om blicken är riktad mot mobilen och man fokuserar på annat än trafiken hinner man inte reagera på dessa situationer i tid, och man kanske väjer åt fel håll och för sent. En förare som fokuserar på sin telefon kan också själv bete sig oförutsägbart, vilket kräver att andra trafikanter reagerar för att undvika olyckor”, berättar Petri Jääskeläinen, planerare på Trafikskyddet.

Trots de uppenbara riskerna är det vanligt att människor använder mobiltelefonen i trafiken. I Trafikskyddets enkät* uppgav två av tre förare att de använder mobilen på något sätt medan de kör. En tredjedel av dessa uppgav att de helt enkelt gör det av gammal vana. Forskning har visat att läsande och skickande av olika slags meddelanden medför störst risker. Av de förare som använder telefonen medan de kör brukar var femte läsa meddelanden, medan var sjunde också brukar skriva meddelanden.

”Att kolla telefonen i tid och otid när man sitter bakom ratten kan bli en vana utan att man märker det. Om man ständigt koncentrerar sig endast delvis på det man håller på med försvagas koncentrationsförmågan och ouppmärksamheten kan bli ett normalt tillstånd. Då blir det ännu svårare att motstå frestelsen att då och då kolla mobilen också i trafiken”, säger Jääskeläinen.

Telefonen i ljudlöst läge och utom räckhåll för föraren

Mobiltelefonen styr uppmärksamheten bort från trafiken, oavsett om man färdas med bil, på cykel eller till fots. Man kan inte påverka hur andra använder sina mobiler, men du kan påverka hur du själv gör. Jääskeläinen uppmanar till att fatta ett beslut om mobilfrihet redan innan man ger sig ut i trafiken.

”Låt oss torpedera lockelsen på förhand. Ett enkelt tips är det som kallas flip & mute: först ställer man in telefonen i ljudlöst läge och placerar den så att den är utom räckhåll, och först därefter sätter man sig bakom ratten. På så sätt kan man hjälpa sig själv att fokusera på trafiken. Om behovet blir för stort kan man stanna på en säker plats för att kontrollera sina meddelanden och vad som pågår i de sociala medierna”, tipsar Jääskeläinen.

Förändring av vanor i ett nötskal:

  • identifiera rutinen (”Jag använder telefonen när jag kör.”)
  • testa vad som triggar belöningssystemet (”Telefonen ger stimulans, jag måste följa det som sker i sociala medier etc.”)
  • isolera den signal som leder till handling (”Telefonen piper när det kommer ett meddelande eller en avisering.”)
  • gör en plan för förändring (”Jag undviker frestelsen att kolla telefonen genom att ställa in den i ljudlöst läge och placera den utom synhåll innan jag börjar köra.”)

 

Trafikskyddets kampanj vid årsskiftetuppmuntrar förare att fokusera på trafiken i stället för mobiltelefonen när de kör: kanske kan årets nyårslöfte vara mobilfri trafik?

*Trafikskyddet utredde hur finländska förare använder mobilen i en enkätundersökning i november 2018. Sammanlagt 1 009 personer av vilka 795 var bilister besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS OY.

Tagit: 
Ouppmärksamhet