Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet har utrett bilisternas rädslor i trafiken 1988, 2006 och 2012. Faktorer som förorsakar rädslor har i enkätundersökningarna varit i stort sett de samma. Rattfyllerister, fortkörare, älgar, fordon som kör för nära, halka, mörker eller annars dålig sikt är fortsättningsvis det som man är mest rädd för i trafiken. I en färsk undersökning från VTT jämförde man dessa rädslor med olycksstatistiken. Utredningen visar att utomstående faktorer förorsakar mindre fara för bilister och passagerare: avkörning och mötesolyckor är orsaken i två av tre dödsolyckor med bil.

Ur trafiksäkerhets synvinkel är det viktigare att koncentrera sig på sin egen trafiksäkra körning i stället för att vara rädd för andra trafikanter.

”Fastän det verkar som ett självklart råd, visar statistiken att det är viktigt att bilisten ser till att den egna bilen hålls i sin körfil”, sammanfattar forskningsprofessor Juha Luoma på VTT.

Att av en eller annan orsak köra över i annan körfil är ofta ödesdigert. I den mötande filen är risken för en mötesolycka stor och följderna betydande. I synnerhet om det mötande fordonet är ett tungt fordon. För att utveckla trafiksystemet betonar VTT:s forskning vikten av separering av körfilerna och mitträcken, i synnerhet på vägar med livlig trafik.

Vem åker du med?

En berusad förare äventyrar inte bara sin egen säkerhet utan också passagerarens. En av de farligaste platserna i trafiken är som passagerare i en bil som körs av en rattfyllerist.

”Rädslan för rattfylleri har fungerat förebyggande. Attityderna är klart fördömande till rattonykterhet. Till exempel är tröskeln för att ange en rattfyllerist liten”, funderar Trafikskyddets planerare Leena Pöysti.

Även passagerarna borde vara noga med vem de åker med. Enligt utredningskommissionerna omkom 86 % av bilpassagerarna i den bil som förorsakade olyckan.

Undersökningen gjordes av Teknologiska forskningscentralen vid VTT som en del av forskningsprogrammet Säker trafik 2025. Forskningen gjordes av Harri Peltola, Juha Luoma och Riikka Rajamäki.

Den senaste av Trafikskyddets utredningar om rädslor: Rädslor, faror och irritationsmoment i trafiken gjordes i september 2012 genom en internetpanel utförd av GallupKanava. I undersökningen deltog 1031 finländare över 15 år, varav 838 bilister.

Tilläggsinformation:

Undersökning av VTT forskningsprofessor Juha Luoma, Teknologiska forskningscentralen VTT, 020 722 4533
Utredning om rädslor i trafiken: planerare Leena Pöysti, Trafikskyddet, 020 7282 333