Meddelanden
Riksomfattande

I utredningen som beställts av Trafik- och kommunikationsministeriet gällande arbetsfördelningen inom trafiksäkerhetsverksamheten går man bl.a. igenom olika alternativ för en organisationsmodell för Trafikskyddet samt arbetsfördelning inom branschen.
Utredningsmannen anser det primära alternativet vara att utveckla den nuvarande verksamheten, d.v.s. att fortsätta arbetet som en riksomfattande centralorganisation och som en samordnare av det ideella arbetet.

”Medlemsorganisationerna är Trafikskyddets resurs och styrka. Den breda medlemsbasen förstärker den gemensamma bindningen till trafiksäkerhetsarbetet och ger medborgarsamhället ett sätt att göra sin röst hörd”, säger Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.

Utredningsmannens vision är att trafiksäkerhetsarbetets ledning och koordinering i fortsättningen allt mera skulle koncentreras till Trafiksäkerhetsverket. Enligt Trafikskyddet är det klart att Trafiksäkerhetsverket och Trafikskyddet ansvarar för utvecklandet av trafiksystemet. För Trafikskyddet är det naturligt att fortsätta arbetet med att påverka människors trafikbeteende i vägtrafiken.

Utredningsmannen betonar kommunikation, kampanjer och utbildning som Trafikskyddets styrkor.
Enligt utredningsmannen är Trafikskyddets distriktsarbete viktigt. Utredningsmannen funderar ändå ifall man borde slå ihop distriktsbyråerna till en större helhet.
”Det är viktigt att bevara Trafikskyddets stöd till kommunerna och andra lokala aktörer. Att man verkar lokalt är ett av kriterierna för att kunna övertyga”, konstaterar Tarvainen. Utvecklandet av trafiksäkerhetsarbetet fortsätter. Trafikskyddets roll mellan medborgarna och myndigheterna är också i fortsättningen betydelsefullt.

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen, tfn 040 1979 140