Meddelanden
Riksomfattande

Erfarenhet ger körskicklighet och kompetens. Mopedförare kan vara bara 15 år, och nuförtiden kör fler 17-åringar bil. Efter att ha fått sitt körkort har unga förare fortfarande mycket att öva på. Det är viktigt att vuxna är medvetna om detta när de möter unga förare. Av de bilister som besvarade Trafikskyddets enkät* uppger 65 procent att de kör försiktigare och mer omtänksamt om de ser en ung förare i trafiken.

”De vuxna borde lugna ner sig med sin ilska mot ungdomar”

Vuxna lyckas inte alltid föregå med gott exempel. Upp till 12 procent av bilisterna som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de ibland när de kör bil försöker ”utbilda” ungdomar som rör sig med moped eller mopedbil. När Trafikskyddet frågade unga förare om saken** berättade till och med hälften att vuxna ibland avsiktligt mobbar unga förare i trafiken. Varannan ung förare upplevde att en del av de vuxnas handlingssätt gentemot unga trafikanter äventyrar säkerheten i trafiken.

"Unga förare kan göra fler misstag, men vuxna förare borde förstå det och ha tålamod. Trafiken är absolut inte en plats där man ska börja ’utbilda’ andra. Att protestera genom att blinka med strålkastarna, tuta eller störa på något annat sätt gör bara situationen ännu värre. De vuxna ska föregå med gott exempel i trafiken och inte öka riskerna”, betonar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Tomi Niemi.

"Äldre bilister, beakta också oss unga bilister”

Två tredjedelar av ungdomarna anser att vuxna borde beakta de unga bättre i trafiken och förhålla sig positivare till dem. Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen hoppas att de vuxna tar budskapet på allvar: genom att uppföra sig dåligt mot de unga visar den vuxna ett dåligt exempel på vad som är godtagbart uppförande gentemot unga eller personer som begår fel i trafiken.

”Ungas sammankomster kan också provocera vuxna. Nu under undantagstillståndet borde de vuxna komma ihåg att all handledd verksamhet avbrutits. Det kan bli vanligare att unga kör omkring när det finns färre andra saker att göra och de inte heller kan träffa kompisar hemma. Även om det irriterar ska man inte visa sin irritation genom att uppföra sig dåligt i trafiken. Det finns en risk att det uppstår en ond cirkel där unga och vuxna provocerar varandra”, påminner Markkanen.

När du möter en ung förare:

  1. Kör uppmärksammare och sakta ner vid behov.
  2. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Många ungdomar som är mer osäkra på sina färdigheter vill ha mer utrymme omkring sig i fall av misstag. Genom att köra alltför nära kan du göra den unga föraren mer nervös.
  3. Bli inte irriterad om någon annan gör ett misstag. Kom ihåg att unga förare ännu övar på att köra tryggt.
  4. Handla på ett sätt som fungerar som ett gott exempel. Tänk om den unga föraren var ditt eget barn – hur skulle du vilja att andra förare förhöll sig till honom eller henne?
  5. Undvik överraskande rörelser och handlingar som den unga föraren inte förväntar sig i situationen. Fundera också på behovet att köra om. Till exempel i tätorter finns det ofta ingen anledning att köra om mopeder.

 

*Trafikskyddet utredde finländarnas attityder genom en enkätundersökning i november-december 2019. Kanta TNS Oy:s enkät besvarades av 1 000 personer, varav 79 procent var bilister.

**Trafikskyddet utredde ungdomars tankar om trafiken med en läroanstaltsenkät hösten 2019. Materialet har samlats in runt om i Finland vid sammanlagt 24 läroanstalter, allt från högstadier till gymnasier och yrkesläroanstalter. Sammanlagt besvarade 3 291 personer enkäten, varav 1150 har något körkort. Citaten är öppna kommentarer från de unga som deltog.

Tagit: 
nuoret kuljettajat