Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Man gäspar, det kliar i ögonen och ögonlocken känns tunga. Känslan är bekant för så gott som alla förare oberoende av ålder och körerfarenhet. Nästan alla som besvarade Trafikskyddets enkät* erkände att man har kört fastän man har varit trött.

Tröttheten orsakar förutom farliga situationer också allvarliga olyckor. Enligt undersökningskommissionerna som utreder trafikolyckor är trötthet en bakomliggande orsak till var sjätte dödsolycka i trafiken. Trötthet är ett allmänt förekommande fenomen i synnerhet i sommartrafiken. När nätterna är ljusa och utbudet av aktiviteter är stort är det lätt hänt att dygnsrytmen blir lidande. Man stannar uppe längre och kör senare på kvällarna eftersom det är länge ljust.

”Man anser det vara en prestation och till och med en stor bedrift att köra efter att man har vakat. Fastän man känner till riskerna med att köra trött så tar man dem nödvändigtvis inte på allvar”, säger Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen. ”Förarens skärpa är inte nära på det bästa om man efter en lång dag med fixande på stugan sätter sig bakom ratten för att köra hem sent på kvällen. Fastän man inte är trött just när man startar kan tröttheten komma överraskande snabbt. Då är det bara att finna sig i det och vila en stund.” 

Om tröttheten överraskar under färden och man ännu har en bit kvar att köra är det bäst att stanna bilen, dricka en kopp kaffe och ta sig en tupplur en kvart.

Trötthet och lite alkohol är en farlig kombination

Trötthet bakom ratten kan man förebygga bäst genom att vila tillräckligt innan man ska köra. Taskinen tipsar om att semesterresor och veckoslutsresor borde planeras så att bilresorna tas med i tidtabellen.

”Fastän sommaren är en underbar tid, kan man inte få ut mera av dygnet genom att pruta på förarens nattsömn eller på körtiden. Tröttheten påverkar föraren på samma sätt som alkohol: körförmågan försämras, reaktionstiden blir långsammare och föraren behöver mera tid att varsebli och reagera. En 17 timmar lång vaka motsvarar en halv promille och har man vakat ett dygn motsvarar det ett berusningstillstånd av en promille”, påminner Taskinen.

Det är bra att vara medveten om effekterna av bara en liten alkoholportion och vaka i kombination. Exempelvis kan lite alkohol efter att man vakat ha samma effekt på föraren som sömnmedicin. Också antihistamin har trötthet som biverkning och därför är det bra om föraren med allgergi väljer en medicin som inte förorsakar trötthet.  

Kör inte trött:

  • Sov minst 6 timmar eller mera natten innan.
  • Ta vid behov en tupplur på dagen innan körningen.
  • Planera rastplatser och pauser på förhand.
  • Undvik att köra sjuk eller i dålig kondition.
  • Ät inte en stadig måltid eller drick alkohol innan körningen.
  • Undvik att köra nattetid kl. 01–06, när risken att somna bakom ratten är som störst.
  • Ett bra och piggt resesällskap hjälper till att hålla en vaken bakom ratten.

Tilläggsinformation:

kontaktchef Tuula Taskinen, Trafikskyddet, 020 7282 396

*I maj 2013 undersökte TNS Gallup Oy genom en Internetpanel på uppdrag av Trafikskyddet finländarnas inställning till trötthet och körning. Enkäten besvarades av 1520 finländare, varav 79 procent var bilister.

Tagit: 
väsymys, rattiväsy, kesäliikenne