Meddelanden
Riksomfattande

Utbildningen ”Giv akt i trafiken” når en betydande del av de unga männen som enligt statistiken är överrepresenterade i trafikolycksstatistiken. Under utbildningen diskuterar över 20 000 ungdomar de viktigaste trafiksäkerhetsteman som trafiknykterhet, trötthet och bilbältesanvändning.

Grundtanken med ”Giv akt i trafiken” passar Försvarsmakten utomordentligt. Meningen är att främja trafiksäkerheten för gruppen så att ingen i gruppen ska råka ut för en trafikolycka, säger ingenjörkommendörkapten Ilmo Suurnäkki från Huvudstabens logistikavdelning.

Unga pratar med unga

Utbildningen grundar sig på diskussioner ordnade av gruppledarna i vilka man går igenom det egna trafikbeteendet och risker i samband med det. Genom gruppledarnas eller undersergeanternas och rekryternas instruerade diskussioner uppnår man tanken med kamratutbildning och kan nå en otroligt stor mängd unga.

”De här är viktiga diskussioner för trafiksäkerheten. Vi vill ändra beteendet”, konstaterar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Enligt bevärningarna passar ordnandet av diskussionerna väl in i gruppledarnas uppgifter. Enligt Trafikskyddets utvärdering fungerar kamratutbildningen till och med så pass bra att en utomstående skulle ha svårt att uppnå lika goda resultat.

Enligt unga bevärningar väcker utbildningen diskussion. Många anser också att diskussionerna har inverkan på hur man själv agerar som passagerare och förare. Endast en liten del av dem som svarade ansåg att utbildningen inte har någon inverkan.

”I bästa fall fortsätter diskussionerna även på fritiden. I synnerhet permissionstransporterna har man diskuterat ivrigt. Temat syns på soldathemmen på affischer och borddukar”, berättar Soldathemsförbundets ekonomichef Juha Tornberg.

Materialet samlades in år 2012 av den andra bevärningsgruppen från sex militärförläggningar i Finland. Sammanlagt svarade 1220 på utvärderingen, 174 gruppledare och 1046 rekryter.

INFO: Giv akt i trafiken

Utbildningsmodellen och kampanjen ”Giv akt i trafiken” har ordnats sedan 2009. Den ordnas i samarbete med Trafikskyddet, Försvarsmakten och Soldathemsförbundet. Från och med 2012 har utbildningsmodellen ”Giv akt i trafiken” blivit en permanent del av försvarets trafiksäkerhetsutbildning. Utbildningsmodellen ”Giv akt i trafiken” vill få unga att fundera på vilka allvarliga följder även en liten felbedömning kan innebära och hur de själva genom sina egna val kan undvika att råka ut för trafikolyckor. Modellen betonar konkreta lösningar: användning av bilbälte, nollinje gällande alkohol, hastighetssänkning och undvikande av att visa sig tuff. Ungdomarna uppmanas att bry sig om sina kamrater – man hetsar ingen och man åker inte med en berusad förare.

Enligt förhandsuppgifter för 2012 omkom 55 ungdomar och 2 283 skadades. Av de omkomna var över 75 % män. Av dem som skadas i vägtrafiken är var tredje en ung person. Unga förares risk att dödas i trafiken är tre gånger större än jämfört med den övriga befolkningen. Antalet dödade och skadade unga ökas av det faktum att ungdomar ofta färdas i grupp. Majoriteten av dem som omkommit som passagerare har färdats i ett fordon som framförts av en jämnårig.

Tilläggsinformation

Trafikskyddet, utbildningschef Antero Lammi tfn 020 7282 346
Huvudstabens logistikavdelning, ingenjörkommendörkapten Ilmo Suurnäkki, tfn 0299 510 426
Soldathemsförbundet, ekonomichef Juha Tornberg, tfn 0452 767 860

 

Tagit: 
Försvarsmakten, trafiknykterhet, Trötthet, bilbältesanvändning