Meddelanden
Bilkörning
Gående
Motorcyklist
Mopedkörning
Cykling
Tung trafik
Riksomfattande

Antalet dödade i vägtrafiken ligger på samma nivå som året innan. Om man värderar säkerheten utgående från antalet dödade i trafiken var 2012 det säkraste året i vägtrafiken efter kriget.

Antalet skadade minskade med sex procent utgående från uppgifterna för januari – november 2013. Lika många som året innan skadades svårt. Räddningsverket fick kännedom om över 900 svårt skadade.

Positivt om vägtrafiken

Trafiksäkerhetsläget i början av 2013 var bra. I februari 2013 omkom det lägsta antalet någonsin (6) under den tid som man har fört statistik.
Efter förnyelsen av mopedkörkortet 2011 minskade personskadorna för mopedisterna med en tredjedel året efter. År 2013 har mopedolyckorna hållits kvar på denna lägre nivå. Fyra mopedister omkom i trafiken under fjolåret och året innan omkom sju.  Antalet ungdomar (15—24 -åringar) som dödades i trafiken minskade med en femtedel.

Också antalet omkomna i mötesolyckor minskade med en femtedel. I synnerhet dödade i mötesolyckor med tunga fordon minskade med en tredjedel.

I sin helhet minskade antalet dödade i olyckor med tunga fordon med en tredjedel och antalet skadade med över fem procent.

Negativt om vägtrafiken

Antalet trafikdödade seniorer (över 65-åringar) ökade med en femtedel. Avkörningsolyckornas dödsoffer ökade med en fjärdedel. I avkörningsolyckor med personbil dödades 20 fler än året innan.

November var ovanligt otrygg i trafiken. I vägtrafiken omkom 30 personer, jämfört med 12 år 2012.

Tilläggsinformation
forskningschef Juha Valtonen tfn 020 7282 310

*Uppskattningen av antalet trafikdödade grundar sig på preliminära uppgifter från statistikcentralen för januari-november och på Trafikskyddets insamlade pressuppgifter för december. Statistikcentralens mera exakta förhandsuppgifter över vägtrafikolyckor 2013 publiceras den 23.1.2014 kl. 9.00.

Mera specifika regionala uppgifter kan fås från Trafikskyddet.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Följ oss på Twitter