Meddelanden
Mopedkörning
Riksomfattande

Antalet mopeder i Finland har ökat stadigt under årtiondenas lopp, och i detta nu finns över 300 000 mopeder i vårt land. För många unga är mopeden ett oumbärligt transportmedel och samtidigt deras första motorfordon.

Mopedtrimningen är tyvärr fortfarande beklagligt vanlig. Enligt en undersökning gjord av Trafikskyddet år 2013 är upp till var tredje moped trimmad. Föräldrarna gör klokt i att komma ihåg att det inte finns något sådant som en ”lite” trimmad, uppfixad eller justerad moppe. En moped är antingen laglig eller olaglig.

”Enligt ungdomarna trimmar de mopederna själva eller så är de redan färdigt trimmade. De flesta som ägde en trimmad moped sade att föräldrarna visste om saken. I slutänden är det den ungas vårdnadshavare som bär det ekonomiska och mänskliga ansvaret för en trimmad moped”, säger Trafikskyddets utbildningsledare Toni Vuoristo.

Det måste bli slut på trimmandet

Enligt en rapport från år 2015 gjord av Statens väg- och transportinstitut (VTI) i Sverige spelar föräldrarna en betydande roll för ungdomarnas mopedanvändning, attityder och normer kring detta. Vårdnadshavarna borde sätta stopp för trimmandet, och Trafikskyddets videor ger dem verktyg till det.

”Föräldrarna har ofta stort förtroende för ungdomarnas kunskaper och beteende i trafiken. Därför pratar man kanske inte tillräckligt om de här sakerna där hemma. Föräldrarna behöver mångsidigt stöd för att hantera ämnet. Det måste bli ett slut på trimmandet”, påminner Vuoristo.

Trafikskyddets videor om mopedtrimning är riktade till just ungdomarnas vårdnadshavare. En video behandlar trimningens effekter särskilt på mopedens stoppsträcka. I en annan ges tips om hur man upptäcker att en moped är trimmad. En tredje handlar om trimningens konsekvenser och om hur man ska handla om tonåringens moped är trimmad.

Mopedister är ofta oerfarna vägtrafikanter, eftersom man får mopedkort redan som 15-åring. Dessutom får man på många ställen köra moped på lättrafiklederna, vilket gör att farosituationer lätt uppstår vid högre hastigheter.

”Mopeden är ett lätt och oskyddat fordon, så det krävs inte ens att en andra part är inblandad för att en olycka ska ske.” Redan en vurpa i hög hastighet kan vara ödesdiger. Mopedens högsta tillåtna hastighet är av den här anledningen begränsad till 45 kilometer i timmen”, säger Vuoristo.

Länkar till de finskspråkiga videorna:

Mopon virittämisen vaikutus pysähtymismatkaan
Mistä tiedät, että mopo on viritetty?
Mitä tehdä, jos mopo on viritetty?

Du hittar även videorna​ på vår kampanjsida.

Tagit: 
moped, trimma