Meddelanden
Riksomfattande

Rörliga polisens kommunikationschef Jussi Pohjonen kan tala klart och sakligt om ämnen som berör trafiksäkerhet och på ett sätt som folk förstår. Han har tydliga åsikter som har rakt för fram. Han är genuint intresserad av att utveckla trafiksäkerheten och är lätt att nå. Jussi verkar aktivt i såväl traditionella som sociala media och tar raskt upp aktuella ämnen. Han följer heltäckande med medieutbudet och lyfter fram nyheter för att kommenteras till exempel på Facebook. Jussi har främjat och utvecklat Rörliga Polisens goda förhållande till media och förbättrat informationsgången.

Trafikskyddets kommunikationsdelegation anser det viktigt att trafikövervakningen bibehålls såväl kvantitativt som kvalitativt, oberoende av organisationsförändringar. Övervakningen är en viktig del av upprätthållandet och främjandet av trafiksäkerheten.

Priset delades ut av ordförande för Trafikskyddets kommunikationsdelegation, redaktör Kari Pitkänen från Tammerfors. Priset är 2 000 €.

Tilläggsinformation:

informationschef Kare Ojaniemi, Trafikskyddet, 0400 621 881
redaktör Kari Pitkänen, 040 543 9875

Tagit: 
informationspris