Meddelanden
Riksomfattande

Kommunerna utför trafiksäkerhetsarbete på eget sätt och med olika insatser. Kommuninvånarnas och de förtroendevaldas egna engagemang är viktigt. Att kunna röra sig tryggt är en grundrättighet och trafiksäkerhet berör alla kommuninvånare. Trafikskyddet uppmanar kommuninvånarna att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras i den egna kommunen. En indikator för trafiksäkerhet är om kommunen har en aktuell trafiksäkerhetsplan och en arbetsgrupp för trafiksäkerhet som följer upp att planen förverkligas.

De förtroendevalda i kommunen har en nyckelposition när det gäller planläggning och byggnadspolitik som inverkar på trafiken. Kommunernas arbete för att bygga en säker trafikmiljö förtjänar också tack. Utöver detta behövs tillräckligt med resurser för fostran som inverkar på trafikbeteende, upplysning och information.

Trafikskyddet hjälper kommunerna genom att erbjuda både verktyg och forskningsbaserad information till grund för beslut och åtgärder. Arbete med att förbättra och upprätthålla trafiksäkerheten finns det gott om. Som bäst, innebär det kommunala trafiksäkerhetsarbetet inte merarbete utan utgör en del av det dagliga arbetet.

”Trafiksäkerheten blir aldrig färdig, eftersom det hela tiden föds och växer upp nya kommuninvånare, påminner Trafikskyddets vd Anna-Liisa Tarvainen om. Kommunens anställda har ett ypperligt tillfälle att förverkliga livslång trafikfostran under livets olika skeden.

En kommunkarta över säkerhet

Som en del av olycksanalysen som gjordes i samband med kommunöversikten listade Trafikskyddet säkra ”nollvisionskommuner”. Enligt nollvisionen ska ingen behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken.

”Olika kommuner är svåra att jämföra, eftersom trafiken och de övriga förhållandena varierar mycket. Därför är kommunkartan endast riktgivande och tankeväckande”, konstaterar Tarvainen.

Under granskningsperioden åren 2010 – 2012 fann man att av drygt 300 kommuner fanns det drygt 60 där det under de senaste tre åren inte omkommit en endaste person i trafiken. Kommunkartan över säkerhet finns i Trafikskyddets kundtidning Liikennevilkku.

Trafikskyddet ville uppmuntra de förtroendevalda i kommunerna till trafiksäkerhetsarbete och skickade därför ut tidningen Liikennevilkku till över 9000 förtroendevalda.

Läs mera i Liikennevilkku 1/2013

Tilläggsinformation

verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen 020 7282 350
Se var din närmaste distriktsbyrå finns

Trafikskyddet främjar trafiksäkerhet genom att påverka människors trafikbeteende och trafikkultur. Trafikskyddet är en riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbete som består av 57 medlemssamfund. Verksamheten är riksomfattande i och med de 12 distriktsbyråerna.

 

Tagit: 
Kommunerna, trafiksäkerhetsarbete