Meddelanden
Tung trafik
Riksomfattande

Efter olyckan i Konginkangas försökte man förbättra säkerheten gällande tunga fordon i synnerhet enligt de rekommendationer som Olycksutredningscentralen gav. Som första åtgärd förbättrade man det nattliga vägunderhållet vintertid längs tusentals kilometer.

Man ökade utbildningskraven på yrkesförare genom lagen om yrkesmässighet år 2007. Fortbildning krävs av alla buss- och lastbilsförare. Trafikskyddet utbildar årligen nya utbildare för att hålla fortbildning. Kärnan i utbildningen är ett förutseende körsätt.

Som en följd av olyckan ändrades vägtrafiklagen så att ansvaret för fordonets lastning och följande av körtider utvidgades till dem som i praktiken ansvarar för lastning och utformning av tidtabeller.

Man stävade till att förbättra synbarheten på lasten genom att fästa reflekterande konturtejpningar på fordonet. EU direktivet från 2007 förpliktar att märka fordonet med reflekterande konturtejp, för att underlätta för övrig trafik att bättre se konturerna av ett tungt fordon.

Inga förändringar i hastigheten

Alla rekommendationer i samband med olyckan i Konginkangas har inte förverkligats. Olycksutredningscentralens två första rekommendationer gällde lastbilarnas hastigheter. Att sänka inställningen av hastighetsregleraren till den nivå som motsvarar fordonsspecifik hastighetsbegränsning i Finland d.v.s. 80 km/h har inte framskridit.

”I praktiken kör lastbilarna i huvudsak och oberoende av föret i strid med hastighetsregleraren” säger forskningschef Juha Valtonen och syftar till Trafikverkets vid LAM-stationerna (automatisk hastighetsövervakning)uppmätta hastigheter.

En andra rekommendation som gällde hastigheter för lastbilar föreslog hastighetsövervakning på basen av de sparade uppgifterna i färdskrivaren. Inte heller det har förverkligats och färdskivaren har inte blivit en väsentlig fungerande del av hastighetsövervakningen p.g.a. tillförlitligheten.

Inga mitträcken eller vinterdäck

I Sverige och Norge har man infört nya krav för tunga fordon på vinterdäck och slityta under vintersäsongen. I Finland har man inte förändrat kraven gällande däcken vintertid. Man har inga krav på vinteregenskaper för däcken och kravet på slityta är det samma som sommartid. Forskningen har visat att däckens kvalitet inverkar på en släpvagns körstabilitet när det är halt. Mitträcken förhindrar effektivt att förödande mötesolyckor sker. Ökningen av vägsträckor med separerad körriktning har framskridit långsamt och är vangast i samband med större motorvägsbyggen.

INFO:

Ett tungt fordon är delaktig i var tredje dödsolycka. I majoriteten av olyckorna är den vållande parten inte lastbilen. Under de senaste tre åren har årligen i medeltal dödats 95 personer och skadats 715 personer i olyckor med tunga fordon.  Antalet dödade och skadade i olyckor med tunga fordon har minskat med en tredjedel under de senaste tio åren.

forskningschef Juha Valtonen tfn 020 7282 310
utbildningsinstruktör Pentti Tervo tfn 020 7282 384 

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.