Meddelanden
Riksomfattande

Coronanvirusets effekter sträcker sig för närvarande till många delområden i livet. Anpassningen till undantagstillståndet och omsorgen om närstående prövar människors resurser samt orsakar stress och oro. Stress och olika känslomässiga tillstånd påverkar också körförmågan ifall man beger sig ut i trafiken medan känslorna svallar.

"Det krävs vaksamhet för att vara observant och förutseende i trafiken. Våra resurser är dock begränsade. Ibland kan man bli för upp i varv av stress, vilket gör att körförmågan blir sämre. En stressad person kan vara för fokuserad på de egna bekymren och därmed inte på trafiken, varvid väsentligheter kan gå en förbi. Undersökningar visar också att starka känslor orsakar fler körfel och ökar risken för olyckor ", berättar Trafikskyddets planerare Ida Maasalo.

Kom ihåg att kontrollera att du är i körskick

Körförmågan påverkas förutom av nedstämdhet och stress också tillfälligt av förkylning, läkemedel, alkohol, trötthet eller starka känslotillstånd. Trafikskyddet utredde finländarnas oro över hälsotillståndets inverkan på körningen i slutet av 2017. Var fjärde uttryckte oro över hur hälsotillståndet påverkar körprestationen (på finska).

"Det är varje förares ansvar att fundera på om man är i stånd att köra. Ibland sker förändringarna i ens mående gradvis, vilket gör det möjligt att förbereda sig, men ens körförmåga kan också ändras i en handvändning på grund av till exempel sjukdom eller överbelastning. Vid förkylning kan till exempel reaktionsförmågan försämras, vilket man själv inte nödvändigtvis märker genast. Det är bättre att låta bli att köra om man inte mår bra. Var och en ansvarar också för att inte köra under påverkan av skadliga läkemedel ", betonar Trafikskyddets planerare Mia Koski.

Det är en god vana för var och en att följa med sitt hälsotillstånd och sitt mående samt att göra en bedömning av det här i förhållande till körsäkerheten.

  • Känn efter hur du mår. Kör inte om du känner dig yr eller mår dåligt.
  • Om du ordineras läkemedel, fråga din läkare eller apoteket om dess inverkan på körförmågan. Kom ihåg att även nämna andra läkemedel som du använder. Det kan uppstå kombinationseffekter.
  • Var medveten om att ditt känslotillstånd kan påverka körningen. Om du till exempel känner dig mycket stressad, undvik att sitta bakom ratten eller styret. Åk först senare eller åk med som passagerare.

Tagit: 
ajokunto