Meddelanden
Snöskoter
Terrängfordon
Riksomfattande

I den vägtrafiklag som trädde i kraft i början av juni har i dag införts ändringar som gäller snöskoterkörning. Lagen hann redan tillåta att man på officiella snöskoterleder skulle kunna färdas med cykel och icke motordrivna fordon, såsom fordon som dras av djur. Nu har detta korrigerats.

Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi anser att korrigeringen är nödvändig med tanke på alla som färdas där.

”När marken är snötäckt är de officiella snöskoterlederna avsedda för endast snöskotrar. Det kan med tanke på säkerheten vara riskfyllt om det på snöskoterleden samtidigt finns snöskotrar, fordon som dras av djur och cyklar. Den som är ansvarig för leden kan separat ta ställning till på vilka leder det är tryggt att tillåta hundspann eller cyklar. Detta måste anges med separata tilläggskyltar”, förtydligar Niska.

På snöskoterlederna går säkerheten först

Med en tilläggsskylt på det trafikmärke som anger en officiell snöskoterled kan man, utöver cyklar och fordon som dras av djur, även tillåta körning med fyrhjulingar.

”En bedömning av om leden är säker även för andra än snöskoterförare ska göras med fokus på säkerheten. Den som färdas på en snöskoterled ska ha möjlighet att mötas på ett säkert sätt, något som ledens bredd, höjdskillnader samt sikte i branta stigningar och kurvor inverkar på”, kompletterar Niska.

I fortsättningen gäller trafikmärket som anger en officiell snöskoterled endast den tid marken är snötäckt, det vill säga under den tid man kör snöskoter på snöskoterleden. När marken inte är frusen tillämpas på snöskoterlederna normala regler och principer för hur man rör sig i terrängen och skogen. Man kan till exempel färdas på leden med cykel.

Barnen tryggt på skotern eller släden

När ett barn transporteras på snöskotern eller dess släde är det viktigt att sörja för barnets säkerhet. Om ett barn under 135 cm åker på snöskoterns släde ska man använda säkerhetsbälte eller säkerhetsutrustning – om ett säkerhetsbälte eller skyddsutrustning för barn i övrigt kan monteras på släden. Numera behöver man dock inte montera eller bygga säkerhetsbälten för barn på snöskoterslädar.

Övergångstiden anges även i paragrafen för barns snöskoterhjälmar. Den nya vägtrafiklagen förpliktigar även barn till att använda hjälm godkänd för snöskotrar. Barn under sju år kan dock använda slalomhjälm fram till den 1 juni 2021.

Niska betonar att man även vad gäller att transportera barn med snöskoter ska sätta barnens säkerhet främst.

”Om man inte är tvungen att göra resan med snöskoter, kan föräldrarna fundera på i vilket skede det är på sin plats att barnet kommer med på en snöskotertur och i vilket skede ett bättre alternativ för barnet är att till exempel åka pulka.”

Tagit: 
snöskoter