Meddelanden
Bilkörning
Lätt trafik
Riksomfattande

Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar 65 procent att reglerna och säkerheten ibland glöms bort i trafiken då man har bråttom. Om brådskan är hjälpförare kan det leda till osäkra val: att accelerera i gult ljus i stället för att bromsa, att inte följa hastighetsbegränsningarna och att göra bristfälliga observationer.

"Det väsentliga är att barnet inte behöver vara rädd för att röra sig i trafiken på grund av oförutsägbara vuxna. Särskilt bilisterna har en viktig roll när det gäller att följa trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna. När man sätter sig bakom ratten borde man genom sina egna val sträva efter att göra trafiken så säker som möjligt för alla. Även om skolornas närundervisning börjar efter pausen så här på våren är det en välkommen påminnelse till oss vuxna om att man inte är ensam i trafiken. Det är liksom back to the old school, dvs. det krävs samma omsorg av bilisterna som i augusti", betonar Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

Stöd barnet att röra sig självständigt i trafiken

Barnets färdigheter att röra sig självständigt i trafiken utvecklas småningom med åldern och erfarenheten. Föräldraförbundets verksamhetsledare Ulla Siimes uppmuntrar föräldrarna att stöda barnen att röra sig till fots och med cykel. Om föräldrarna kör barnen till skolan med bil ökar trafikmängderna och eventuella risker i närheten av skolorna. Det lönar sig dock att känna till hur skolvägen förlöper.

”Även om skolvägen är bekant så här i maj, skulle det vara bra att i mån av möjlighet följa barnet på skolvägen på morgonen. På så sätt kan man försäkra sig om att barnet kan agera i kommande situationer och att det inte finns situationer längs rutten som barnet upplever som oklara eller farliga. Om en besvärligare plats kommer emot, kan man fundera på lösningen tillsammans just i den situationen varvid barnet bättre kommer ihåg anvisningen. Det kan alltid också ha skett förändringar i trafikarrangemangen till exempel på grund av byggen", tipsar Siimes och påpekar att även om det på grund av coronan inte är önskvärt för vuxna att komma ända till skolgården, kan man följa barnet till skolans närhet.

Det är speciellt nödvändigt att tillsammans gå igenom skolvägen om barnet byter färdsätt till exempel från promenad till cykling. Den tryggaste skolvägen med cykel kan gå längs en annan rutt än till fots. Det lönar sig att gå igenom skolvägen med barnet med det transportmedel som hen kommer att röra sig med på skolvägen. På gemensamma utflykter är förälderns exempel viktigt.

"En vuxen är kontinuerligt ett exempel för barn, oavsett om det handlar om bordsskick eller att röra sig i trafiken. Hur vuxna beter sig i trafiken påverkar hurdana trafikanter barnen blir", påminner Markkanen.

 

Mer information:

planerare Eeva-Liisa Markkanen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 343

verksamhetsledare Ulla Siimes, Föräldraförbundet, tfn 040 5530981

Var det längesen ni cyklade? Det lönar sig också att kolla cykelns och hjälmens skick före man återvänder till skolan. Under den gemensamma stunden kan man använda till exempel Trafikskyddets kontrollkort för cykelns skick

*Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder i december 2019. Sammanlagt 1 000 personer svarade på Kanta TNS Oy:s enkät, varav 795 var bilister.

Tagit: 
koulutie