Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

Trafiksäkerhetsveckan, som nu ordnas för fjortonde gången, strävar efter att uppmuntra elever, studerande och lärare till att behandla trygghet i trafiken i samband med olika läroämnen.

”Vuxna har det största ansvaret för barnens trafiksäkerhet. Det är också en viktig vardaglig färdighet för ett barn att kunna röra sig självständigt i trafiken. Till exempel har vissa övat sig på att vara ansvarsfulla cyklister redan tidigt, medan andra elever på samma klass inte nödvändigtvis har någon erfarenhet alls av att cykla i trafiken. Att öva upp de kunskaper och färdigheter som behövs som fotgängare och cyklister hör till både hemmet och skolan – genom att samarbeta försäkrar vi oss om det bästa resultatet”, beskriver planerare Eeva-Liisa Markkanen vid Trafikskyddet.

Barnens erfarenheter som en utgångspunkt för trafikfostran

Varje barns och ung persons utveckling till att självständigt röra sig i trafiken är mycket individuell. Det kräver handledning, övning och repetition. Det är viktigt att uppmärksamma barns egna handlingar och erfarenheter i undervisningen samt använda dem som ett redskap för lärande. På så sätt förbättrar man tydligt barnens trafiksäkerhet.

"Vi uppmuntrar till att fortsätta med trafiklärandet på ett ålderslämpligt och inspirerande sätt även efter skolornas början och trafiksäkerhetsveckan. Det är bra att årligen gå genom grunderna för trygghet i trafiken. Eleven får stöd för hur man rör sig i trafiken då aktuella trafikämnen tas upp vid den rätta tidpunkten och med jämna mellanrum genom att använda sig av mångsidiga pedagogiska metoder”, understryker Elisa Helin vid Utbildningsstyrelsen.

”Strategierna inkluderar många olika konkreta metoder för att uppmärksamma trafikfostran i undervisningen och för att lära eleverna uppmärksamma frågor i anslutning till trafiken. Förutom att lära regler och öva färdigheter kan lärare och andra vuxna stöda barns positiva attityd till promenerande och cykling. De trafikvanor man lär sig som ung återspeglas även i de val man gör som vuxen”, beskriver Markkanen.

Det bästa är om man först lär sig trafikregler i skolan och sen övar dem tillsammans i trafiken.

Elever som på förhand provade uppgifter som ingår i trafiksäkerhetsveckan upplevde att kombinationen av teori och praktik fungerar bra.

”Det är viktigt att man behandlar trygghet i trafiken i skolan. Hemma vägleder föräldrarna hur man rör sig tryggt i trafiken, men i skolan går man ännu genom ämnet på ett annat sätt. ”Det bästa är om man först lär sig några trafikregler i skolan och sen far tillsammans ut och övar dem konkret i trafiken”, berättar femteklassaren Vilma.

”Man skulle kunna prata ännu mera om trafiksäkerhet i skolan. I vår klass har vi nog pratat ganska mycket om ämnet. Förutom regler borde skolorna uppmuntra eleverna att färdas till fots och med cykel, så att man inte skulle färdas korta resor med bil. Det är ändå riktigt nyttigt att gå och cykla till skolan, man får frisk luft och hålls i form”, konstaterar Olli från samma klass.

Mer information:

planerare Eeva-Liisa Markkanen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 343

undervisningsrådet Elisa Helin, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1280

www.trafikskyddet.fi/trafiksakerhetsveckan

*Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet i augusti 2017 och 701 föraldrar svarade på den.