Meddelanden
Riksomfattande

Eftersom barnens färdigheter utvecklas individuellt är det viktigt att man försäkrar sig om, inte bara förstaklassisternas, utan även om de äldre barnens trafikfärdigheter. I synnerhet om det har skett förändringar gällande färdsätt eller rutt.

Vuxna ansvarar för barnens trafiksäkerhet

Barnens färdigheter att röra sig självständigt i trafiken utvecklas efter hand som barnet börjar använda olika färdmedel. Enligt föräldrarna i den av Trafikskyddet genomförda familjeundersökningen* uppskattade de att barnen har färdigheter att gå i trafiken i medeltal i åldern 7,2 år och att cykla i åldern 8,7 år. Förmågan att röra sig med kollektivtrafik fås enligt de föräldrar som besvarat enkäten först i medeltal när barnen är i åldern 9,7 år.

”Barnens färdigheter att röra sig självständigt i trafiken följer inte helt åldern, utan de individuella skillnaderna är stora. Föräldrarna är bäst på att värdera sina barns förmåga att röra sig säkert i trafiken”, konstaterar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Barnen lär sig att röra sig säkert i trafiken genom att följa de vuxnas exempel och öva på egen hand. Uppfattningen om trafikens faror har ännu inte formats hos små eller lite större skolelever, eftersom de inte har hunnit få erfarenhet av att röra sig i trafiken och observera annan trafik. Varseblivningsförmågan av bilars avstånd eller varifrån ljudet kommer ökar i takt med erfarenhet och ålder, vare sig barnet rör sig till fots, med cykel eller med moped.

”Som också andra färdigheter bör man också öva sig på att röra sig i trafiken. På så sätt försäkrar man sig om att barnet rör sig i en miljö som barnet behärskar”, påminner Lammi om.


Du gör skyddsvägen – bilist, ta hänsyn till barnen i trafiken

Trafikskyddet ordnar i samband med skolstarten en kampanj med temat ”Du gör skyddsvägen”. Målet med den två år långa kampanjen är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja säkert trafikbeteende i samband med skyddsvägen. Bekanta dig med kampanjen på adressen www.liikenneturva.fi/suojatie.


Tips för förare:

1. Man bör närma sig trafikljus med sådan hastighet att man inte behöver panikbromsa, utan kan stanna normalt när de växlar till gult.
2. Lämna företräde för fotgängare som går på skyddsväg eller är på väg ut på skyddsväg.
3. Kör med ännu lägre hastighet i närheten av skolor.
4. Var uppmärksam på vägrenar och närliggande områden i närheten av skolor. Då kan du i tid upptäcka barn som plötsligt kommer ut på vägen. Förbered dig också på att efter ett barn kan det komma flera.
5. Undvik att backa på områden där barn leker.


Tilläggsinformation:

Utbildningschef Antero Lammi, Trafikskyddet, 020 7282 346.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.