Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I december utredde* Trafikskyddet finländarnas uppfattningar om bilarnas säkerhetsteknik med hjälp av en enkät. De vanligaste systemen i bilarna är bältespåminnare i framsätet, farthållare och elektronisk stabilitetskontroll (ESC).

Mer än 40 procent av de svarande berättade att deras bil har en farthållare och elektronisk stabilitetskontroll och att de anser dessa vara nödvändiga.** Majoriteten tyckte att de är väl insatta i hur den existerande tekniken används. Bara ytterst få rapporterade att de hade stängt av vissa system.

”Aktiv säkerhetsteknik stöder föraren på vägen, korrigerar hans eller hennes fel och varnar vid behov. I bästa fall förebygger den alltså olyckor. Passiv säkerhetsteknik däremot lindrar olyckans konsekvenser”, summerar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen fördelarna med tekniken.

”Med tanke på säkerhet kan till exempel elektronisk stabilitetskontroll, nödbromsningssystem och körfältsassistent betraktas som nyttiga system. Elektronisk stabilitetskontroll kan korrigera förarens styrfel och förebygga sladd som orsakas av att föraren förlorar kontrollen – i den mån det med tanke på fysik är möjligt förstås. Effekten beror också mycket på bromsarnas och däckens skick”, tillägger Heiskanen.

Det är bra att beakta säkerhetssystemen när man byter bil

När det gäller bilarnas säkerhetsteknik uppskattar finländarna mest system som hjälper till att hålla bilen under kontroll till exempel vid halt väglag, lindrar krockarnas konsekvenser och är till nytta när man kör i mörker.

System som hjälper föraren att hålla sig i körfältet ansågs inte vara särskilt viktiga även om de har konstaterats vara nyttiga bl.a. vid förebyggande av singelolyckor. Sju procent av de svarande hade en bil med körfältsassistent. Fem procent av dem tyckte att systemet är nyttigt. Hälften av de svarande ansåg att de inte alls behöver systemet.

”Om föraren beaktar systemets varning eller styrrörelse, kan körfältsassistenten förhindra att man hamnar på vägrenen eller i det motsatta körfältet på grund av att man till exempel slumrar till bakom ratten”, beskriver Heiskanen.

I huvudsak uppskattade de svarande bilarnas säkerhetsteknik. Mer än två tredjedelar berättade att säkerhetstekniken kommer att vara ett viktigt kriterium när de väljer följande bil.

Ska du köpa en ny eller begagnad bil? Kontrollera dessa:

  • elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
  • nödbromsningssystem
  • körfältsassistent.

Heiskanen anser även bältespåminnaren vara ett nyttigt system. Nästan sju av tio svarande har en bältespåminnare i framsätet.

I baksätet är påminnaren mer sällsynt: där användes den av 28 procent av de svarande. Fyra av tio berättade också att de inte anser sig behöva systemet.

”Eftersom det fortfarande finns utrymme för förbättring när det gäller användningen av bilbälte, speciellt i baksätet, kunde en påminnelse i rätt tid få människorna att oftare använda bilbälte och förebygga de olyckor och dödsfall som orsakas av att man inte använder bilbälte”, funderar Heiskanen.

*Trafikskyddet kartlade finländarnas åsikter och erfarenheter av bilarnas säkerhetsteknik med en enkätundersökning i december 2016. Undersökningen utfördes av Kantar TNS internetpanel på GallupForum. 1 238 bilister intervjuades om säkerhetsteknik. Sammanlagt intervjuades 1 531 personer.

**En knapp tiondel rapporterade att de har systemen i fråga men inte anser dem vara nyttiga. Nästan en fjärdedel av de svarande önskar att dessa system skulle finnas i bilen.

Läs mer om säkerhetsfördelarna med elektronisk stabilitetskontroll i Juha Luomas och Harri Peltolas studie på Trafis webbplats.

Tagit: 
trafiksäkerhet, säkerhetsteknik