Meddelanden
Bilkörning
Tung trafik
Riksomfattande

Också på landsvägarna rör det sig många cyklister. När hastigheten är lägre än hos den övriga trafiken går det inte att undgå omkörningssituationer. Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa påminner om att samma principer gäller vid omkörning av ett långsammare fordon som vid andra omkörningar: Gör en omkörning endast när du kan göra den på ett säkert sätt.

”Omkörningssituationen ska alltid vara säker för alla parter. En lämplig omkörningssituation definieras av tillräcklig sikt och tillräckligt utrymme för omkörningen samt ett ordentligt säkerhetsavstånd till den som blir omkörd, både före, under och efter omkörningen. Om omkörningen inte kan göras på ett säkert sätt, måste man fortsätta köra bakom cyklisten och hålla ett tillräckligt långt avstånd”, säger Piippa.

Lämna ett tillräckligt säkerhetsavstånd även i sidled

På landsvägen är cyklistens plats vid vägrenen eller så nära vägens högra kant som är säkert. Långt ifrån alltid finns det en vägren eller så har den bullerräfflor, hål förorsakade av tjälen eller är annars i dåligt skick. Bilisten ska alltså ta i beaktande att cyklistens säkraste körlinje kan vara mer mot mitten av körfältet.

Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* berättade 93 procent att de alltid eller ofta lämnar ett tillräckligt säkerhetsavstånd i sidled när de kör om en cyklist. Erfarenheten hos de cyklister som svarade på Trafikskyddets cykelenkät** var dock mycket annorlunda. Två av tre upplevde att bilisterna ofta kör för nära om dem som cyklar på vägrenen eller vid kanten av körbanan. 61 procent av de som svarade upplevde att omkörningshastigheten var för hög.

”Det kan hända att många som kör bil inte har erfarenhet av att cykla på körbana eller landsväg. Då kan bedömningen av ett tillräckligt säkerhetsavstånd förbli knapp. När man kör kan det vara svårt att exakt bedöma meteravståndet och även fordonets hastighet och storlek påverkar säkerheten. I hög fart kan bilens luftström göra att cykeln börjar kasta och orsaka en farlig situation. Säkrast gör du en omkörning genom att vrida ratten rejält och använda körfältet bredvid”, betonar Piippa.

Mobbning hör inte hemma i trafiken

I Trafikskyddets tidigare enkät** kom det fram att det också kan förekomma avsiktlig mobbning vid omkörning av cyklister. En liten del av bilisterna berättar att de ibland eller sällan har med avsikt kört för nära bakom en cyklist, svängt in för nära framför en cyklist med bilen eller avsiktligt kört om en cyklist för nära.

Piippa betonar att mobbning inte hör hemma i trafiken. Även om något irriterar en själv, måste man i trafiken sträva efter att alla kommer fram oskadda. Med ett artigt beteende som tar de andra i beaktande ökar både den positiva interaktionen och säkerheten i trafiken.

”Alla väganvändare måste på ett harmoniskt och säkert sätt få plats på samma vägar. Brådska eller den egna resans smidighet är inga skäl till att pruta på säkerheten eller äventyra andra. Även provokation och nära ögat-situationer kan vara livsfarliga. Att fortsätta köra bakom cyklisten en stund fördröjer inte resan så mycket.”

Kör om cyklisten säkert med dessa tips:

  • Kör om en cyklist endast när du kan göra det på ett säkert sätt.
  • Kom ihåg ett tillräckligt säkerhetsavstånd både före och efter omkörningen – särskilt om du kör en kombination av bil och släpvagn.
  • Håll ett rejält säkerhetsavstånd också i sidled – blott luftströmmen kan få cykeln att kasta. Tydligast är det att göra omkörningen så att man helt och hållet kör över i det mötande fältet.
  • Kom ihåg att cyklisten kan bli tvungen att cykla närmare vägens mitt på grund av att det inte finns någon vägren.

Se animation:

*Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder i december 2019. Kanta TNS Oy:s enkät besvarades av 1 000 personer, varav 795 personer var bilister.

**Materialet för Trafikskyddets cykelenkät samlades in som en webbenkät i april-maj 2019 och enkäten besvarades av sammanlagt 1695 personer, varav 61 procent var män.

***Trafikskyddet utredde konflikter mellan cyklister och bilister genom en enkätundersökning i maj-juni 2019. På Kanta TNS Oy:s enkät svarade sammanlagt 1082 personer, varav 849 var bilister

Tagit: 
pyöräily