Meddelanden
Motorcyklist
Riksomfattande

Foto: Kaisa Tanskanen/LiikenneturvaEnligt förhandsuppgifterna omkom 25 motorcyklister i vägtrafiken under 2019 och 321 skadades. Antalet skadade motorcyklister minskade stadigt under 2010-talet. Däremot ökade antalet omkomna motorcyklister på nytt mot slutet av årtiondet. Trenden var länge nedåtgående och under 2017 omkom endast 13 motorcyklister, men enligt förhandsuppgifterna omkom så många som 24 personer under 2018 och 25 personer under 2019.

”Det positiva är att antalet skadade motorcyklister har halverats under de senaste tio åren. Hoppas att de senaste två åren var ett undantag när det gäller dödsfall. Det finns rum för förbättringar eftersom varje dödsfall är ett för mycket”, säger utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, som ansvarar för Trafikskyddets motorcykelutbildningar.

Två av tre dödsfall och hälften av skadorna bland motorcyklister sker utanför tätort. Andelen avkörningar är fortfarande stor, och en annan betydande olyckstyp är mötesolycka. Av samtliga skadade motorcyklister var 40 procent 15–24 år. En tredjedel av de omkomna var unga personer.

Motorcyklisterna ser de övriga förarna som risk

Trafikskyddet genomförde en omfattande enkät om motorcykelkörning under hösten 2019. Av resultaten framgår att motorcyklisterna anser att den största risken för dem i trafiken är andra förare, särskilt bilisterna. Enligt dem som svarade är de tre största riskerna bilister som fokuserar på mobilen i stället för körningen, bilister som inte iakttar väjningsplikt samt att de övriga förarna inte ser motorcyklisten. Att man själv förlorar sin självbehärskning ansågs vara den minsta risken jämfört med de övriga alternativen.

”Den vanligaste typen av allvarliga motorcykelolyckor är dock en singelolycka såsom avkörning. Ofta betraktar man externa risker, såsom andra trafikanter, som en större risk än sitt eget agerande. Man upplever att man vet vad man gör och att man behärskar de risker som man eventuellt tar, medan det är svårare att påverka andra trafikanter. En annan orsak till att den upplevda säkerheten och olycksstatistiken står i strid med varandra är att de personer som råkat ut för allvarliga olyckor sällan representerar en genomsnittsmotorcyklist”, förklarar Vuoristo.

Vid eventuella olyckor förebygger lämplig körutrustning skador och gör att de blir mindre allvarliga. Hjälmen är naturligtvis viktigast, men det är även viktigt att skydda framför allt bröstet. Över nio av tio av dem som svarade anser att bra skyddsutrustning är en självklar del av motorcykelkörningen.

”Det är bra att motorcyklisterna lägger vikt vid säkerhetsfrågor. Utöver hjälm och bröstskydd eller airbagväst ska man även ha en ordentlig motorcykeljacka, motorcykelbyxor, stövlar och handskar. Alla dessa bidrar till bättre skydd”, säger Vuoristo.

*Trafikskyddet kartlade motorcyklisternas åsikter, erfarenheter och synpunkter gällande motorcykelkörning genom en webbenkät under hösten 2019. Sammanlagt 4 953 personer svarade på den omfattande enkäten.