Meddelanden
Gående

Reflexdagen som ordnas för första gången den 1.10 påminner om att alla borde ta på sig reflexer för att synas – senast nu. Reflexperiodens kampanjer inleds den 1.10 med webb-, utomhus- och tidningsreklam.

Syns för din egen säkerhet

Av samtliga dödsolyckor med fotgängare inträffade ungefär hälften i mörker eller skymning. År 2011 undersökte haverikommissionerna 20 dödsolyckor med fotgängare som hade inträffat i mörker eller skymning. Tre av fyra av de omkomna (14) hade inte använt reflex. Om de hade använt reflex hade sex av dessa sannolikt överlevt. Under årets mörkaste tid från oktober till och med januari inträffade 43 % av alla fotgängarolyckor.

Använd reflexen rätt

Fäst reflexen i knähöjd på den sida som är mot körbanan. Reflexen bör kunna hänga fritt och synas från alla håll. Också stretch- eller spiralreflexen fästs på den handled eller armbåge som är mot körbanan. Ju fler reflexer man använder, dess bättre syns man för bilisterna i skymning och mörker. Reflexer som fästs på bägge sidor hjälper bilisten att varsebli fotgängaren också i sidled.

Tilläggsinformation
informatör Pasi Anteroinen tfn 020 7282 348
Planerare Lena von Knorring tfn 020 7282 347

*Under hösten 2012 samlade Trafikskyddet in 6201 iakttagelser om reflexanvändning från olika platser i Finland.

Tagit: 
reflex, reflexdagen