Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Finländarna delar en förhoppning om att närstående endast ska åka med en nykter bilförare. Enligt undersökningen som Trafikskyddet låtit göra ansåg 94 % att det var mycket viktigt och 6 % att det var ganska viktigt.

"I synnerhet för unga förare är det skäl att betona hur livsviktigt det är att föraren är nykter", säger Trafikskyddets kommunikationschef Kaisa Hara.

Trafiknykterhet uppskattas allt mer i den egna levnadsmiljön. Nästan alla (92 %) som hade svarat på enkäten ansåg det vara ytterst viktigt att det inte finns några rattfyllerister i den egna närmiljön. Det starka fördömandet av rattfylleri märks också genom att 82 % av dem som svarade på enkäten skulle önska mera trafikövervakning av rattfylleri.

Tusentals rattfyllerister åker fast på grund av anmälan

Fördömandet leder till anmälningar, eftersom den av Trafikskyddet 2012 genomförda enkäten visade att nio av tio högst antagligen skulle anmäla ett rattfylleri till polisen. En tredjedel av rattfylleristerna åker också fast i polisens kontroller på basen av anmälningar. År 2012 fick man fast ungefär 6000 rattfyllerister tack vare anmälningar.

"Anmälningarna som görs till polisen påvisar att de fördömande attityderna mot rattfylleri styr beteendet och förbättrar trafiksäkerheten", konstaterar Hara.

Trafiknykterhetskampanjen Selvä juttu (Klar sak) som riktar sig till ungdomar understöder också ett positivt grupptryck. Att bry sig om sina kamrater är en konkret handling. Kampanjfigurerna Kännikala och Kännikäki lyckas inte göra bort sig eftersom kamraterna håller koll på dem. Kampanjen syns, hörs och sprids i olika medier från och med midsommarveckan.

Trafikskyddet uppmanar:

  • Hindra en berusad från att köra.
  • Håll koll på gänget.
  • Åk endast med en förare som är nykter.

Tilläggsinformation:

forskningschef Juha Valtonen tfn 020 7282 310
kommunikationschef Kaisa Hara tfn 020 7282 317

Enkäten genomfördes under november-december 2013 som en internetpanel av Gallup Forum, där man intervjuade 1677 personer. Enkäten genomfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Mera information om rattfylleriolyckor.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
rattfylleri, rattfylleriolyckor