Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

När det blir mörkare är det allt viktigare att se och att synas i trafiken, oberoende av färdsätt. Enligt Trafikskyddets uppföljningar* finns det ännu mycket att förbättra vad gäller cyklisternas användning av belysning, men riktningen är den rätta. Rejält över hälften av cyklisterna använde belysning år 2018.

“I mörker, skymning, vid regn eller när sikten annars är sämre är det med tanke på säkerheten viktigt att både cykeln och cyklisten syns. Belysning på cykeln behövs oberoende av om man cyklar på en mörk skogsväg eller i en belyst tätort”, påpekar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Cykeln ska ha en framlykta med vitt ljus samt fram-, bak- och sidoreflexer om man cyklar i mörker eller skymning. Framreflexen ska vara vit och bakreflexen röd. Framlyktan kan ha ett fast eller blinkande ljus, men enligt Trafikskyddet väljer merparten av de cyklister som använder belysning ett fast ljus.

”Det är enklare att följa en fast lysande cykellykta – och därmed även cyklisten – än en blinkande lykta. Ett fast ljus lyser även upp körbanan framför cyklisten bättre än ett blinkande ljus. Andra trafikanter kan även uppleva ett blinkande ljus som störande. Oberoende av vilket ljus man använder lönar det sig att alltid kontrollera lyktans riktning så, att ljuset inte bländar varken mötande cyklister, fotgängare eller bilister. När ljuskäglan pekar snett neråt ser man bra framåt, men ljuset bländar inte andra. Det är föräldrarnas uppgift att kontrollera att lyktorna och reflexerna på barnets cykel är i skick”, påminner Piippa.

En röd baklykta på cykeln är ännu inte obligatorisk**, men den gör att cyklisten syns bättre i mörker och skymning. Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder cirka var sjätte (16 %) cyklist redan baklykta. Cyklisten kan även använda reflexer, reflekterande kläder eller en reflexväst för att synas bättre i mörker.

En cyklist utan belysning är svår att upptäcka

Tre av fyra bilister som svarade på Trafikskyddets enkät*** berättade att de under det senaste året hade råkat i en situation där det var svårt att se en cyklist utan belysning.

”Det faktum att du själv ser att cykla innebär inte att övriga trafikanter kan se dig. En cyklist kanske inte alls lägger märke till ett tillbud eller en situation som har orsakat någon annan skrämselhicka. Körljus ska alltid användas i mörker och skymning, även om rutten skulle vara fullt belyst”, betonar Piippa.

Utöver belysning lönar det sig för cyklisten att fästa uppmärksamhet vid tramptakten och anpassa körhastigheten enligt förhållandena.

”På så sätt får man mer tid att göra observationer och man kan vid behov snabbare stanna och få kontroll över cykeln. Med en måttlig hastighet är det också enklare att förutse det våta och hala väglag som hör hösten till”, berättar Piippa.

 

Minneslista för den som cyklar i mörker:

  • Använd körljus när du cyklar i mörker och skymning – då ser du själv vart du är på väg och hjälper också andra trafikanter att få syn på dig i tid.
  • När du köper en cykel åt dig själv eller till exempel ditt barn ska du samtidigt kontrollera lyktor och reflexer.
  • Anpassa din hastighet enligt situation och synlighet – genom att sänka hastigheten får du mer tid att göra nödvändiga observationer.

 

*Trafikskyddet genomför årligen en riksomfattande granskning av hur cyklister använder belysning i mörker. År 2018 använde 56 procent av cyklisterna belysning (N=4896). 16 % av cyklisterna använde baklykta.

**I den nya trafiklagen, som träder i kraft 1.6.2020, har en röd baklykta fastställts som obligatorisk utrustning även för cyklister.

***Trafikskyddet undersökte situationer under den mörka årstiden med hjälp av en enkätundersökning i november 2018. Sammanlagt 1 009 personer, av vilka 795 var bilister, besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy.