Meddelanden
Lätt trafik
Cykling
Riksomfattande

Cyklingsmaterialet som arbetas fram heter Fillarilla och har som mål att lära eleverna förutsägande färdigheter och uppmuntra dem till att göra observationer, öva upp cyklingsfärdigheter, transportval och regler både i skolan och där hemma.

Besökarna kan prova på och kommentera Fillarilla under Finlands största evenemang avsett för undervisningssektorn på Messukeskus i Helsingfors. På Trafikskyddets avdelning kan du prova virtuell cykling och ge respons om VR-upplevelsen samt föreslå utvecklingsidéer.

”I cyklingsmaterialet betonas elevernas egna aktivitet, problemlösning och samarbete. Även om produkten är digital var det inget egenvärde under utvecklingsarbetet. Målet har varit att skapa det bästa möjliga sättet för elever att genom övningar bli säkra cyklister och kunna träna problematiska trafiksituationer i klassrumsmiljön”, motiverar Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski.

Positiv respons i pilotklassen

I den virtuella verkligheten finns det fem olika trafiksituationer som alla har filmats ur cyklistens synvinkel i 360-video. De första eleverna i Finland som fick testa virtuell cykling under lektionstid var elever i sjätte klass vid Turengis grundskola i Janakkala. Ansvarig för materialet är projektplanerare Essi Olkkonen som var glad över resultatet från det första försöket.

”Elevernas och lärarnas röster och tankar är viktiga i planeringen av materialet. Under det första försöket gav användningen av VR spända fingrar och leenden som blev bredare under resans gång. Provet lyckades, eftersom eleverna fint hittade de viktigaste åtgärderna i videons trafiksituation”, förklarar Olkkonen.

”Syftet bakom VR är att göra trafikfostran så verklighetsnära som det bara är möjligt i klassrummen. Det spellika förverkligandet belönar observationer som görs i rätt tid och lär eleven att fästa uppmärksamhet vid rätt saker. I läraranvisningarna finns tips på hur upplevelserna vidare kan diskuteras i klassen”, kompletterar Tuomikoski.

Pilotlektionen spelades in på video och den ger förhoppningsvis tips om hur VR-glasögonen används. Videon förevisas på Trafikskyddets mässavdelning och besökarna aktiveras till att diskutera hur materialet kan utvecklas både med tanke på den virtuella verkligheten och på andra delområden.

Se videon:

Målet med trafikfostran i skolor är att skapa, bevara och förbättra barnens och ungdomarnas färdigheter att agera i trafiken samt utveckla säkra trafikattityder. Trafikskyddet erbjuder material och metoder åt lärare för att genomföra långsiktigt trafikfostran i olika klassnivåer.

Tagit: 
Fillarilla, virtuell verklighet, VR, trafikfostran