Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Varje förare oavsett ålder bär ansvar för sin egen körförmåga. Den enkät* som Trafikskyddet genomförde bland seniorbilister berättar att åldern är en central faktor som gör föraren mer uppmärksam gällande sin körförmåga.

”Till exempel i 75 års åldern tänker folk oftare på körförmågan än i 65 års åldern. Dessutom påverkar förhållandena: trött och i ovanligt dåliga förhållanden börjar man reflektera även över sin körförmåga. Självrannsakan utifrån säkerhet vid körning skulle emellertid vara nyttigt för alla. Körförmågan påverkas av trötthet, läkemedel, rusmedel, en del sjukdomar och till och med starka känslotillstånd, enskilt och i kombination, förklarar Trafikskyddets planerare Mia Koski.

Kvinnor tänker oftare än män på sin körförmåga

Var tionde seniorbilist berättar att de egentligen aldrig reflekterar över sin körförmåga. Män tänker något mer sällan på sin körförmåga jämfört med kvinnor. Cirka tio procent av förarna har först efter körningen märkt att deras körförmåga varit så nedsatt att de kanske borde ha låtit bli att köra. Oftast nämns trötthet (66 %) som orsak till detta.

”Körförmågan kan till och med hastigt förändras under körningen. Till exempel efter en dålig nattsömn kan tröttheten komma som en överraskning efter en kvarts körning. Ofta fäster man mer uppmärksamhet vid tröttheten om föraren har någon sjukdom som påverkar bilkörningen”, berättar Koski.

Nästan var tredje (30 %) seniorbilist har under det senaste året varit osäker på sin körförmåga på grund av trötthet. Även sjukdomar, alkohol, medicinering eller starka känslotillstånd har fått bilister att reflektera över sin körförmåga. Några (2 %) har varit oroliga över sin körförmåga på grund av missat läkemedel.

Lugn körning och möjlighet till flexibilitet är seniorbilisters starka sidor

Åldern för med sig även styrkor. Över tre av fyra seniorbilister ser ett lugnt körsätt som sin starka sida. Kontrollerandet av känslor ses också som en särskild styrka (36 %). Pensionsåldern innebär ofta flexibilitet i körschemat så körningen kan anpassas till den bästa tidpunkten. Över hälften (56 %) av seniorbilisterna berättar också att de skjuter på aktiviteter eller hoppar över dem om de tycker sig inte vara i skick för att köra. Av de som svarade flyttar var fjärde till passagerarplatsen och 16 procent väljer något annat färdsätt.

”Det är bäst att i förväg kartlägga vilka alternativ som passar den egna situationen. På så sätt är man bättre förberedd på att fatta beslut om att inte köra eller avbryta körningen. I förväg kan man till exempel ta reda på hur situationen med offentliga tjänster eller taxi ser ut och på långa resor undersöka var det finns rastplatser. När det gäller par är det bäst att båda som har körkort kör regelbundet för att kunna byta chaufför vid behov”, säger Koski.

 

Läs mer:

När man blir äldre påverkas upprätthållandet av körförmågan av hur man tar hand om sin egen funktionsförmåga. Motion och hälsosamma levnadsvanor bidrar även till att bibehålla en god körförmåga. Två äldre män berättar hur de har tagit hand om sin egen körförmåga (på finska).

*Seniorers åsikter och erfarenheter om körförmågan utreddes med en enkät i oktober 2018. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Trafikskyddet och totalt 790 65–84-åringar deltog i den, varav 643 bilister.

Tagit: 
ajokunto