Meddelanden
Mopedkörning
Åbo

Under 2014 minskade man mopedisternas rätt att köra på leder för lätt trafik i Åbo regionen. Avsikten med förändringen var att förbättra säkerheten för dem som rör sig till fots och med cykel genom att separera motortrafiken till en egen körbana. Några mer livligt trafikerade vägar lämnades fortfarande utanför förändringen, eftersom också mopedisternas trafiksäkerhet måste beaktas. Här var det frågan om vägar med synnerligen mycket trafik eller tung trafik.

”En tilläggsskylt med Tillåtet för mopeder ger mopedister möjlighet att köra på leder för lätt trafik, men det finns inte något tvång att köra där. Mopedisten kan alltså själv fritt välja om han eller hon kör på körbanan eller på leden för lätt trafik. En mopedbil ska förstås alltid framföras på körbanan bland annan motortrafik”, påminner Piritta Keto på Egentliga Finlands Närings-, Trafik- och Miljöcentral.

I närheten av skolorna bör man vara skärpt

Några allvarliga olyckor mellan mopeder och fotgängare har tillsvidare inte inträffat i år, men den upplevda säkerheten är bristfällig på några platser och i synnerhet efter att skolorna har börjat. Yngre skolelever skräms lätt av högljudda och snabba tvåhjulingar när de promenerar på kombinerade leder tillsammans med mopeder. Om ett litet barn skräms kan barnet också bete sig oberäkneligt.

”Problemet är att mopederna trimmas och att hastigheterna därigenom är höga. I synnerhet i närheten av skolor ser man problemet. I Åbo och närliggande kommuner, där andelen ungdomar är stor, får man lätt in klagomål om smidigheten gällande skolelevernas skolväg. I år har vi fått in klagomål från åtminstone Nådendal, Mynämäki och Lieto. Det har givetvis också kommit in klagomål från Åbo området”, konstaterar överkonstapel Simo Savioja Västra Finlands polisinrättning.

I den av Trafikskyddet 2013 gjorda ungdomsundersökningen framgick det att var tredje moped är trimmad. Pojkarnas mopeder är oftare trimmade än flickornas.

Ha tålamod med mopedisterna

Mopeden är ett utmärkt redskap att öva sig med i trafik. Andra trafikanter bör komma ihåg att en moped eller mopedbil oftast framförs av en ung person i 15-års ålder och som inte ännu har hunnit samla lika mycket färdigheter och erfarenheter av trafiken som en äldre trafikant. Man bör ha överseende med en som kör moped eller mopedbil och visa smidighet och tålamod.

”Jag skulle uppmana mopedisterna att alltid använda leder för lätt trafik då det är möjligt och tillåtet enligt trafikmärket Tillåtet för mopeder. Dessa märken finns avsiktligt ännu kvar vid några av våra huvudleder och det lönar sig att följa rekommendationen. På leder för lätt trafik bör man komma ihåg att beakta aktsamhetsplikten när man rör sig. När man ser små barn, fotgängare och cyklister är det skäl att minska hastigheten märkbart och försäkra sig om att de har upptäckt mopeden som snabbare närmar sig bakifrån”, påminner Tapio Heiskanen från Trafikskyddet om.

Trafikskyddet önskar att föräldrarna skulle repetera spelreglerna för mopedkörning tillsammans med ungdomarna och att även äldre mopedister som saknar körkort skulle uppdatera sin kännedom om reglerna till exempel med hjälp av broschyren Handbok för mopedister som finns på Trafikskyddets webbsida.

Spelregler för mopedkörning:

  • Kör i huvudsak på körbanan. Använd leden för lätt trafik om mopedkörning är tillåtet på den.
  • Mopedens plats är vid vägrenen på höger sida av vägen
  • Med mopedbil får man inte köra längs vägrenen och inte heller längs leder för lätt trafik. Detta även fastän mopedkörning skulle vara tillåtet genom angiven tilläggsskylt
  • När du kör på leder för lätt trafik, beakta cyklister och fotgängare och var extra uppmärksam då du passerar barn
  • En trimmad moped innebär alltid en risk, som förälder bör du med jämna mellanrum kontrollera ditt barns mopeds maximalhastighet.
  • Låt inte berusade kompisar köra, håll ihop gänget
  • Åk bara med en nykter förare. Kom ihåg att också användning av droger räknas som rattfylleri.
Tilläggsinformation:

kontaktchef Tapio Heiskanen, Trafikskyddet 050 3872 890
överkonstapel Simo Savioja, polis 040 5533 512
trafiksystemplanerare Piritta Keto, Egentliga Finlands Närings-, Trafik-, och Miljöcentral tfn 0295 022 76