Meddelanden
Mopedkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet iakttog mopedisternas användning av hjälm i fjol*. Så gott som alla mopedister använde hjälm. Även passagerarna använde i regel hjälm. Utbildningsinstruktör Elias Ruutti vid Trafikskyddet är nöjd med resultatet, men han påminner om att hjälmen också måste vara ordentligt fastspänd.

"Hjälmens uppgift är att skydda huvudet. Vid körning skyddar hjälmen mot stenskott och varierande väder. Om det sker en olycka dämpar hjälmen stöten och sprider punktbelastningen över ett större område. För att hjälmen ska ge ett ändamålsenligt skydd måste den vara av rätt typ, av lämplig storlek och ordentligt fäst. Remmen måste vara fastspänd och tillräckligt spänd så att hjälmen inte flyger iväg vid en kollision", säger Ruutti.

Hurdan är en bra mopedhjälm?

Även den nya vägtrafiklagen som träder i kraft den 1 juni preciserar kraven på fastsättning av hjälmen. Lagen förpliktar mopedförare och passagerare att under körning använda en typgodkänd och rätt fastsatt skyddshjälm.

I Finland finns det två typgodkännanden för användning i vägtrafik:

  • ECE-märkning, dvs. hjälmen är märkt med ett stort E i en cirkel.
  • Den amerikanska standarden FMVSS 218, då hjälmen är märkt med bokstäverna DOT.
  • Övriga godkännanden, till exempel JIS eller Snell, har inte godkänts för användning i vägtrafik i Finland.

Huvudet behöver hjälm och tålamod

Typiska olyckor som mopedisterna råkar ut för är olyckor i korsningar i tätorter eller enskilda olyckor. Situationshastigheten är ofta för hög till exempel i kurvor och säkerhetsavstånden för korta.

"Mopedisterna är ofta 15–17-åringar och de har ännu brister i omdömesförmågan och inte särskilt mycket erfarenhet av trafiken. Det kan ännu vara svårt för dem att uppfatta trafiksituationen som helhet. Särskilt i början av mopedsäsongen är det skäl att gå igenom väjningsreglerna och testa till exempel bromsning, väjning och långsam körning samt annat som gäller hantering exempelvis på en parkeringsplats. Vägytan kan ställvis ha nötts under vintern och ojämnheter kan öka risken att köra av vägen. I kurvor och vid svängar är det särskilt viktigt att komma ihåg att situationshastigheten och undvika plötsliga rörelser”, tipsar utbildningsinstruktör Erkka Savolainen vid Trafikskyddet.

Tips för smart mopedåkning:

  • Känn trafikreglerna och följ dem. Ta hänsyn till andra trafikanter.
  • Använd rätt slags hjälm och fäst remmen ordentligt. Även passageraren ska ha hjälm.
  • Känn ditt fordon: för att behärska en tvåhjulig moped krävs körskicklighet och omdömesförmåga av föraren.
  • Kom ihåg förutseende körning: anpassa hastigheten till situationen, kontrollera helhetssituationen och håll säkerhetsavståndet.
  • Kör bara om du är nykter. Rattfylleri är ett brott även när fordonet är en moped.

 

* Trafikskyddet iakttog användningen av mopedhjälm på olika håll i Finland i fjol. Hela 99,7 procent (N=1515) av mopedförarna och 97,1 procent (N=140) av passagerarna använde hjälm.

Brister i fastsättningen av mopedhjälmen syns också i de mopedolyckor som haft dödlig utgång. Enligt en rapport som utarbetats av Institutet för Olycksinformation var hjälmens rem inte alls fastspänd eller för slapp vid olyckstillfället hos var fjärde förare. Rapporten granskade olyckor som inträffat 2009–2013.

Tagit: 
mopoilu