Meddelanden
Lätt trafik
Cykling
Riksomfattande

Grunderna för säker cykling är desamma oavsett årstid. Ett förutseende körsätt, tillräcklig synlighet och lämplig utrustning gör det säkert att cykla vid såväl minus- som plusgrader.

Många av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* om cykling uppger sig utrusta sig ordentligt för vintern. Fyra av fem använder hjälm och nästan hälften använder en reflexväst eller annan reflekterande utrustning. Nästan två tredjedelar cyklar med dubbdäck och så gott som alla använder alltid eller nästan alltid en framlykta när de cyklar i mörker. Över 70 procent av vintercyklisterna säger att de redan nu använder en röd baklykta. I och med att den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020 blir det obligatoriskt med en röd baklykta när det är mörkt.

”Det är viktigt att man ser och syns i mörker. Det är bra att kontrollera lyktans riktning, så att ljuset inte bländar mötande trafikanter. När ljuskäglan pekar snett nedåt ser man bra framåt, men ljuset bländar inte andra”, påminner Mari Voutilainen, kontaktchef på Trafikskyddet.

”Utöver lyktor och reflexer gör även en cykel som lämpar sig för vintercykling, rätt utrustning och flera lager kläder cyklingen bekvämare. Dubbdäck ger grepp vid halka, men det är ytterst viktigt att anpassa hastigheten efter väglaget. På vintern kan is, snösörja eller makadam överraska cyklisten. Många av dem som svarade på vår enkät uppger sig ha kört omkull på grund av att vägen varit hal eller ojämn. Med tanke på omkullkörningar är hjälmen den absolut viktigaste delen av cyklistens utrustning, även vintertid”, sammanfattar Voutilainen.

Vinterunderhåll önskas även på cykelleder

Av dem som svarade på enkäten har 44 procent råkat ut för en cykelolycka under de senaste tre åren. De flesta säger att olyckan berodde på väglaget, förhållandena eller deras eget bedömnings- eller observationsfel. Även en annan trafikants observationsfel samt en alltför hög hastighet har orsakat många olyckor.

”Enligt de öppna svaren har många faktorer som har med vintertid att göra orsakat omkullkörningar och olyckor: makadam, oplogade eller annars bristfälligt underhållna vägar, snö ovanpå is, snövallar, snösörja och is på vägen. I vissa fall har man kört omkull när man har bromsat eller svängt, men de flesta sade att omkullkörningen hade berott på bristen på vinterunderhåll”, säger Voutilainen.

Nästan två tredjedelar säger att de skulle cykla oftare om cykellederna underhölls bättre vintertid. En tredjedel säger att vinterunderhållet inte har betydelse för hur ofta de cyklar.

Minneslista för säker vintercykling:

  • Kör på ett lugnt och förutseende sätt för att undvika farliga situationer – plötsliga manövreringar kan få cykeln att sladda.
  • Använd hjälm – på vintern är risken att köra omkull större än på sommaren.
  • Använd rätt belysning – vitt ljus framåt och rött bakåt. Kontrollera även reflexerna på din cykel. Reflexer och/eller en reflexväst gör att cyklisten syns bättre.
  • Byt till dubbdäck – dubbdäcken ökar även greppet.
  • Klä dig efter väder – med varma körhandskar får du ett stadigt grepp om styret, och flera lager kläder gör cyklingen bekväm även vid minusgrader.

 

Trafikskyddet deltar i Winter Cycling Congress i Joensuu den 5–7 februari 2020. Välkommen att diskutera säker cykling på vår avdelning! Trafikskyddets digitala inlärningsmiljö om cykling för barn i årskurserna 1–6, Filla&Rilla, presenteras under ett inlägg onsdagen den 5 februari 2020.

*Enkäten om cykling genomfördes som internetenkät i april–maj 2019. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 695 personer, varav 76,5 procent (1 296) uppgav sig cykla på vintern. 61 procent av dem som svarade var män.

Tagit: 
talvipyöräily