Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I slutet av 2013 genomförde Trafikskyddet en enkät där det framgår att finländarna använder mobilen flitigt när de kör bil. Vanligast är att man svarar i telefon: nio av tio uppger att de ibland tar emot samtal när de kör. Var annan läser meddelanden på mobilen och så många som en tredjedel skriver textmeddelanden när de kör.

"Smarttelefoner hör till vardagen och användningen av sociala medier och skötandet av andra ärenden bakom ratten har blivit en vana för många. Man känner kanske inte till riskerna med att använda mobiltelefon medan man kör eller så godkänner man dem", konstaterar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Fyra gånger högre risk om man är ouppmärksam

Med ouppmärksamhet eller distraktion avses ett fenomen där förarens uppmärksamhet riktas mot något annat än trafiken, till exempel till ett inkommande sms i telefonen. Man har uppskattat att risken att råka ut för en olycka i trafiken är fyra gånger större.

"Synnerligen farligt är att läsa och skriva textmeddelanden. Då är både blicken och tankarna riktade på annat än körningen", berättar Lammi.

"Hjärnan förmår koncentrera sig på endast en uppgift i gången. Eftersom man kan växla mellan olika uppgifter snabbt tror många att de klarar av s.k. multitasking. I verkligheten missar man en del och reaktionerna på det som man har sett blir långsammare, konstaterar Lammi.

Trafikskyddet inleder en treårig kampanj om ouppmärksamhet i trafiken i oktober 2014. Trafikskyddet och  European Transport Safety Council (ETSC) ordnar den 7.10 ett trafiksäkerhetsseminarium i Helsingfors om distraktion i trafiken.

Tilläggsinformation:

utbildningschef Antero Lammi, Trafikskyddet, 020 7282 346

*Enkätmaterialet samlades in under november-december 2013 genom en Internetpanel Gallup Forum.  Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 bilister (81 %). Enkäten utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

När du kör, kör:

  • Ställ in telefonen på ljudlös signal och låt samtalen gå till svararen.
  • Stanna på en säker plats för att ringa och läsa textmeddelanden.
  • Planera din färd och reservera tid för kaffepaus och för att lyssna till meddelanden.
  • Föregå med gott exempel: ditt barn lär sig av dig.
  • Om du ringer till någon som kör, ring upp senare.
Tagit: 
tarkkaamattomuus, liikenneturvallisuus