Meddelanden
Riksomfattande

Trafikskyddet samlade information om finländska trafikanters rädslor och upplevelser gällande säkerheten. Enligt enkäten är man mest rädd för att kollidera med en rattfyllerist (58 %). Det andra som man räds är risktagare (55 %). Detta hänger ihop med det som man räds på tredje plats; sådana som kör för nära (41 %).

”Man är inte rädd för poliser i trafiken. Endast fem procent uppgav att de är rädda för poliser i trafiken”, berättar planerare Leena Pöysti vid Trafikskyddet.

En irriterad förare tar risker

I enkäten framgick också att den egna sinnestämningen kan inverka på körsättet och huruvida man tar risker i trafiken. Fyra av tio bilister uppgav att de ibland när de är arga eller irriterade har tagit större risker i trafiken.

I synnerhet irriterade man sig på de som kör för nära, de som gör farliga omkörningar och de som struntar i trafikreglerna.

”Också de som kör för sakta gav upphov till irritation. Att man kör sakta kan bero på att man pratar i mobiltelefon eller inte är i körskick, till och med påverkad”, påminner Trafikskyddets informatör Pasi Anteroinen om.

Uppgifterna för Trafikskyddets utredning ”Rädslor, faror och irritationsmoment i trafiken” samlades in i september 2012 genom en internetpanel på GallupKanava. I utredningen deltog 1031 finländare över 15 år, varav 838 var bilister.

Vägtrafiksäkerhet kan inte beskrivas endast genom olycksstatistik. Trafikskyddet samlar årligen en bred information om trafikanternas erfarenheter, upplevelser av säkerheten samt trafikbeteendet.

”Bakom olyckorna finns ett stort antal val som hör till trafikbeteendet och som styrs av erfarenhet, känslor och värderingar”, påminner Anteroinen om.

Tilläggsinformation

planerare Leena Pöysti tfn 020 7282 333
informatör Pasi Anteroinen tfn 020 7282 348

Se enkätresultatet: Pelot, vaarat ja ärsytykset liikenteessä, Liikenneturva 2012

Tagit: 
rattfylleri