Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet granskade användningen av mobiltelefon under körning på våren 2013. På fyra orter som man redan har följt med under en tio års period gjordes 7214 iakttagelser, där 8 % av de granskade pratade i telefon medan de kör bil. En liten minskning jämfört med föregående år när procenten som talade i telefon medan de kör bil var 9 %. (ca 5157).

Enligt Vägtrafiklagen får man inte när man kör använda någon form av kommunikationsutrustning så att körningen eller uppmärksamheten störs. Det är således förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil om man inte använder handsfree-utrustning.

Man känner inte till körförbud
Att prata i mobiltelefon när man kör bil blev 2011 en del av förseelserna som kan leda till körförbud. Om man fyra gånger inom loppet av två år eller tre gånger inom loppet av ett år gör sig skyldig till trafikförseelser kan man få körförbud. Alla förseelser behöver inte handla om mobiltelefonanvändning utan det kan också vara fråga om två fortkörningsförseelser och en mobiltelefonförseelse.

I Trafikskyddets enkät om mobiltelefonanvändning kände man knappt till detta med körförbud. Endast färre än hälften kände till följderna. På enkäten som gjordes av TNS Gallup på uppdrag av Trafikskyddet under våren 2013 svarade 1259 bilister.

Ouppmärksamhet ökar olycksrisken
Fenomenet med verksamhet som stör körningen och tar uppmärksamhet kallas distraktion (eng. distraction). Föraren koncentrerar sig på något annat än själva bilkörningen.

Mobiltelefonen är ett av störningsmomenten som bidrar till ouppmärksamhet. Användning av mobiltelefon gör det svårare för föraren att samtidigt kunna reagera på olika trafiksituationer.

Att använda mobiltelefon, att titta bort eller att föra en ansträngande diskussion kan ta uppmärksamhet från trafiken och öka olycksrisken. Trafikskyddet uppmanar föraren att koncentrera sig på att köra bil.

Tilläggsinformation
planerare Petri Jääskeläinen 020 7282 322

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.