Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Tre av fyra anser att man borde ordna mera kampanjer. Detta framgår av Trafikskyddets enkät från 2014. Förutom kampanjer önskar man synlig polisövervakning. Nästan alla (99%) av dem som svarade på enkäten ansåg att övervakning vid skyddsväg var ganska eller synnerligen viktigt.*

Frågorna är en del av kampanjen Du gör skyddsvägen som Trafikskyddet, Motortrafikbranschens centralorganisation och polisen ordnar tillsammans. Målet för den tvååriga kampanjen är att främja säkerheten på skyddsväg. Kampanjen som är riktad till bilisterna vill inte skuldbelägga, utan betonar var och ens egna val för förbättrandet av säkerheten på skyddsväg.

Selfiekäpp - del av upplysningen

Trafikfostran och upplysning innebär numera skapande och delande av gemensamma erfarenheter. Trafikskyddets aktivitetsform med skyddsvägs-selfie är ett lätt och roligt sätt för skolorna att lyfta fram trafiksäkerheten som en del av skoldagen. Den huvudsakliga avsikten med skyddsvägs-selfie är inte att påminna barnen om trafikfarorna, utan den egentliga målgruppen är de vuxna.

”Nu kan barnen lära sina föräldrar. Ett skyddsvägsmeddelande från sitt eget barn är ett starkt budskap”, beskriver Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.

Hastigheten har stor betydelse

Ett kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten vid skyddsväg är att sänka bashastigheterna vid skyddsväg i tätorterna. Detta minskar ganska snabbt antalet olyckor och allvarliga personskador. Där föraren som har kört 30 km/h och som efter reaktionstiden på en sekund har lyckats bromsa sitt fordon och stanna, har den förare som har kört 40 km/h fortfarande en hastighet på över 30 km/h.**

Lägre körhastigheter gör det lättare för fotgängare och cyklister att korsa vägen. Också bilkörningen gynnas och blir smidigare när föraren bättre hinner reagera på förändrade trafiksituationer.

”Kommunerna ansvarar för att trafikmiljön är säker och lägre hastigheter behöver stödjas med hjälp av vägkonstruktionslösningar”, säger Tarvainen.

Tilläggsinformation:

informatör Pasi Anteroinen tfn 020 7282 348
verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen tfn 040 1979140

*Trafikskyddet har samlat in information om beteendet vid skyddsvägar genom olika enkäter. Den av TNS Gallup utförda enkäten besvarades av 1656 personer år 2014 och av 1677 personer år 2012.

**Trafikskyddets tidning Liikennevilkku skriver mera om hastigheterna i tätort.

Tagit: 
skyddsväg, skyddsvägs-selfie, hastigheter