Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddets enkätundersökning* visar att säkerhetsavstånd åtminstone i teorin är ett bekant begrepp för bilförarna. Nio av tio bilförare upplever att folk vet vad ett lämpligt säkerhetsavstånd är, men i praktiken inte håller det. Fler än fyra av fem håller helt eller delvis med om påståendet att en stor del av förarna inte kan hålla ett tillräckligt avstånd.

När förarna bedömer sin egen handling berättar 42 procent att de alltid lämnar ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon när de kör på landsväg. Hälften av förarna berättar att de gör detta ofta.

”Det är vanligt att man överskattar avståndet till den framförvarande bilen. Att köra tätt inpå den andra upplevs kanske inte lika stressande av den som kommer bakifrån som av den som kör framför. Den som kör tätt inpå bilen framför skadar dock mest sig själv: påkörning bakifrån är fortfarande en vanlig olyckstyp”, konstaterar Toni Vuoristo, utbildningsledare vid Trafikskyddet. 

”När du har tillräckligt avstånd ser du vad som sker framför dig, och den framförvarande bilen skymmer inte sikten för dig. På så sätt behåller du möjligheten att förutse olika situationer och agera i oväntade situationer. Den som lämnar säkerhetsavstånd drabbas inte ens lika ofta av oväntade situationer. Dessutom blir körningen jämnare och mer ekonomisk, och även föraren kan ta det lugnt”, nämner Vuoristo.

Problem med att bedöma säkerhetsavståndet

Var femte bilförare som svarade på Trafikskyddets enkät upplevde det vara svårt att bedöma vad som är ett lämpligt säkerhetsavstånd. Tumregeln i bedömningen av säkerhetsavståndet kommer från den aktuella körhastigheten. I tätorter ska avståndet i meter vara minst hälften av körhastigheten. På landsväg ska avståndet i meter vara samma som körhastigheten: 80 meter i en hastighet på 80 km/h.

Under körningen kan man kontrollera säkerhetsavståndet till exempel genom att välja en fixpunkt vid vägkanten, till exempel en lyktstolpe, och med hjälp av den räkna säkerhetsavståndet till det framförvarande fordonet i sekunder. Vid landsvägshastigheter bör tidsskillnaden till fordonet framför vara fyra sekunder.

Tomi Niemi, utbildningsledare vid Trafikskyddet, påminner att denna regel gäller vid bra väglag.

”När vägen är våt eller hal ska säkerhetsavståndet vara större eftersom halkan förlänger bromssträckan. Förutom vid halt väglag blir vikten av säkerhetsavståndet större även vid dålig sikt. Ju kortare avstånd, desto ryckigare blir körhastigheten och det blir s.k. dragspelsrörelser i trafiken. Med ordentliga avstånd rör sig kön smidigt framåt, utan ryck”, konstaterar Niemi.

Bland dem som svarade på Trafikskyddets enkät berättar fler än nio av tio att de tar halt väglag i beaktande när de tänker på säkerhetsavståndet.

Håll avståndet, så att

  • du ser vad som händer framför dig och i lugn och ro kan förutse olika situationer
  • även andra ser dig och kan förutse dina handlingar
  • du har tid och utrymme att agera vid behov
  • körningen är lugnare, jämnare och mer ekonomisk
  • trafikflödet blir smidigare.

*Trafikskyddet kartlade finländarnas attityder till säkerhetsavstånd med en enkätundersökning i november-december 2019. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av 1 000 personer, varav 79 procent var bilister.

 

Tagit: 
säkerhetsavstånd