Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet utredde bilåkande seniorers tankar kring körhälsan genom en enkät*. 15 procent av seniorförarna berättar sig ha varit oroliga över sin körhälsa ens periodiskt den senaste tiden. Ju äldre förare det är frågan om desto mer ofta förekom oro. Av de som var oroliga för sin körhälsa berättade över hälften att de funderar över sin körförmåga innan körandet och två av tre berättade att de fäster mer uppmärksamhet vid körförhållandet.

”Körhälsa betyder inte att man inte har någon sjukdom. Många människor har en kronisk sjukdom. Då man behandlar sjukdomen upprätthålls även körhälsan. Det lönar sig att uppsöka läkare om man har några sjukdomssymptom eller är orolig över saken, betonar Trafikskyddets planerare Mia Koski.

Nästan var femte seniorförare berättade att de inte diskuterat oron över sin körhälsa med någon. Den vanligaste samtalspartern fanns inom familjen. Endast en av sex uppsökte läkare på grund av sin oro. ”Att ta hand om körhälsan och sin normala hälsa går hand i hand. Det lönar sig att ta initiativ och fråga läkaren även om hur sjukdomen inverkar på körförmågan. Då beaktas den egna och andra vägtrafikanters körsäkerhet”, berättar docent Alpo Vuorio, ordförande för Finlands Trafikmedicinska förening.

Det lönar sig att vara känslig för ändringar i körförmågan

Största delen av de seniorförare som besvarat Trafikskyddets enkät berättar att de kör regelbundet: fler än nio av tio kör bil minst en gång i veckan. Ändringen i vardagen är alltså betydande om man tvingas avstå från att köra bil på grund av hälsan.

”Det är viktigt att komma ihåg att högre ålder nödvändigtvis inte innebär problem med körhälsan. Det lönar sig dock att hålla ett öga på sin hälsa och eventuellaändringar i körförmågan, även om körförmågan i sista hand bedöms av yrkeskunniga, påminner Koski. 

Av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät sade cirka en fjärdedel (27 procent) att de har någon konstaterad kronisk sjukdom som kan påverka körandet. De kroniska sjukdomarna påverkar körandet på olika sätt. Största delen av de svarande förarna med en kronisk sjukdom sade att de känner till hur sjukdomen påverkar deras körande. Alla var dock inte helt säkra på detta.

”Varje förare har egna utmaningar vad gäller körhälsan, eftersom olika sjukdomar är förknippade med olika utmaningar på funktionsförmågan. Om besväret sitter till exempel i stödorganen kan en plötslig smärta tillfälligt begränsa körhälsan. Läkaren hjälper till att bedöma dessa individuella faktorer och exempelvis en medicinering som passar då man kör bil”, påminner Vuorio.

Det är alltid läkaren som bedömer körhälsan. Seniorer anser det i regel vara bra att läkaren tar ställning till körhälsan då körkortet förnyas. Nästan två tredjedelar understöder även det faktum att läkaren beaktar körhälsan under varje läkarbesök. Nästan nio av tio är även av den åsikt att läraren alltid borde förbjuda bilkörning, om ens temporärt, om körhälsan inte är tillräcklig.

”Folk ska dock inte undvika att gå till läkaren i rädsla av att förlora körkortet. Att ta upp frågan om körhälsa har positiva konsekvenser när det lyckas och är viktigt med tanke på säkerheten. Det kan till och med resultera i att man räddar någons liv”, konstaterar Koski.

 

Mer om ämnet:

Enligt den enkät som Trafikskyddet och Finlands Trafikmedicinska Förening genomförde bland läkare önskar även läkarna mer information om körhälsan. Trafikskyddet, Finlands Trafikmedicinska Förening och Institutet för olycksinformation ordnar torsdagen den 12 september utbildningen Aivot, psyyke ja ajoterveys (”Hjärnan, psyket och körhälsan”) riktad till yrkesutbildade.

Samma dag ordnar Trafikskyddet en öppen Facebook-livesändning om körhälsan. Det går att ta del i livesändningen på Trafikskyddets Facebook från och med kl. 17.

Även under Läkardagarna i Helsingfors 2020 läggs särskild fokus på äldre förares körhälsa.

*Seniorers åsikter och erfarenheter om körförmågan utreddes med en enkät i oktober 2018. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Trafikskyddet och totalt 790 65–84-åringar deltog i den, varav bilister.

Tagit: 
ajoterveys