Meddelanden
Bilkörning

Höstens Däckratsia-kampanj arrangeras med tonvikt på information utan omfattande däckratsior och sommardäcksundersökning. Däckens höstskick ägnades uppmärksamhet redan senaste vecka i de infoinslag som visades i televisionen. Enligt den undersökningsrapport som publicerades idag har däckens allmänna skick försämrats på ett oroväckande sätt till följd av den ekonomiska tillbakagången (Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning 1997 – 2012).

Säkerhetsrekommendation minst 4 mm

I de tidigare däckratsiorna har man kunnat konstatera att mången bilist omedvetet under sommarens lopp nöter sina däck i uselt skick. Lagen föreskriver ett minst 1,6 millimeters mönsterdjup för sommardäck, men säkerhetsrekommendationen vid blötföre är minst 4 millimeter. Däckets mönsterdjup inverkar i avgörande grad på vattenplaningstendensen och bromssträckorna på våt vägyta.

Kampanjchef Risto Keskiruokanen uppmanar bilisterna att också fästa uppmärksamhet vid riktigt däcktryck och för väglaget lämplig däcktyp. ”Med regelbunden kontroll av däcktrycket kan var och en med små insatser spara på naturen och sin plånbok. I valet av däcktyp lönar det sig att följa principen sommardäck på sommaren, vinterdäck på vintern”, råder Keskiruokanen.

Sämsta däckstandarden på 10 år

Sommardäckens höstskick har förbättrats avsevärt under 15 års tid. Den positiva trenden i utvecklingen av däckens skick vände mot en tillbakagång hösten 2012, då dåliga sommardäck (med mönsterdjup på 0-2 mm) påträffades hos 15,6 procent av bilisterna, eller 1,8 procentenheter mera än två år tidigare. Andelen som körde med olagliga sommardäck (mönsterdjupet under 1,6 mm) ökade till 4,1 procent.

Andelen bilar med dåliga däck varierade landskapsvis från cirka 11 till 21 procent. Utvecklingen av däckens skick tycks regionvis peka åt olika håll. Till exempel i Lappland och Norra Savolax har däckens kondition ökat betydligt, medan däckens skick i Birkaland och Södra Karelen har klart försämrats.

Kampanjtemat betonar bilistens eget ansvar

Forskningschef Juha Valtonen från Trafikskyddet betonar både däckens och körsättets betydelse i krävande väglag. ”Exceptionella hällregn och slitspåren på vägytan sätter däckens förmåga att parera vattenmängderna på prov. Körhastigheten borde alltid anpassas enligt rådande körförhållanden och bilisten bör se till att däckens väggrepp är tillräckligt också för överraskande situationer”, instruerar Valtonen.

Kommissarie Dennis Pasterstein från Helsingfors polisinrättning poängterar betydelsen av upplysning för att förbättra trafiksäkerheten. ”Kampanjtemat Kolla däcken i tid betonar bilistens eget ansvar även i däckfrågor. Påminnelse om däckens skick varje höst är behövlig, ty varje bilist kan med lätthet kolla sina däck själv exempelvis med hjälp av en 2-euros slant”, upplyser Pasterstein.

Tilläggsuppgifter:

forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, tel. 020 728 2310
kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tel. 0400 698 216
kommissarie Dennis Pasterstein, Helsingfors polisinrättning, tel. 071 877 4503
 

Tagit: 
Däckratsia-kampanj, däck