Meddelanden
Bilkörning
Mopedkörning
Moped bil / Lätt fyrhjuling
Motorcyklist
Riksomfattande

Alkohol är fortfarande en betydande riskfaktor i trafiken. I synnerhet unga förare utgör en riskgrupp och det syns också beträffande trafikolyckorna. I rattfylleriolyckorna med personskador är ungefär 40 procent av förarna ungdomar.

I Trafikskyddets enkät till 15–20-åringar* uppgav var tredje att kompisarna har kört i fyllan. Var fjärde uppgav också att de hade åkt med en berusad förare.

Så gott som alla ungdomar skulle vilja att kompisarna skulle försöka förhindra att man kör i fyllan. Över nio av tio ungdomar hoppas på det, vare sig det rör sig om bil, lätt motorcykel eller moped. Nio av tio uppgav att de antagligen eller högst antagligen själva skulle hindra en kompis från att köra i fyllan.

”Attityderna i kompisgänget och att man ingriper, har en betydande roll när man ska hindra i synnerhet en ung person från att köra i fyllan. Det är viktigt för ungdomar att höra till gänget och tröskeln för att i gruppen hindra en kompis från att köra berusad kan kännas hög. När det är fråga om rattfylleri får och ska man ingripa”, säger Trafikskyddets utvecklingschef Antero Lammi.

Kampanjen uppmuntrar den unga att vara #modig

Kampanjer mot rattfylleri har under de senaste åren riktats till i synnerhet unga förare. Det är viktigt med kampanjer när man strävar till att förstärka fördömandet av rattfylleri.

En stark social norm, omsorg och ingripande vid rattfylla är viktiga sätt att minska rattfylleriet också bland problemanvändarna. I den nya kampanjen uppmuntras ungdomen att vara #modig, den som hindrar kompisen från att köra i fyllan.

”I kampanjfilmen beskrivs en hotfull situation, som vilken ung person som helst kan råka ut för. Man måste åka från stugan, men föraren har druckit också annat än bara läsk. Berättelsen visar en positiv modell på hur den unga borde göra och visar en lösning på hur man kan undvika en hotande situation”, beskriver Lammi.

”Det lönar sig att fundera ut hur kvällen kan te sig. Förutom att fundera på hur man tar sig till festplatsen bör man också fundera på hur man ska ta sig därifrån. Traditionellt brukar man komma överens om vem som ska vara nykter chaufför i gänget.”

I kampanjen #modig deltar Trafikskyddet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, trafik- och kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry samt Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Tilläggsinformation

utvecklingschef Antero Lammi, Trafikskyddet, 020 7282 346
kommunikationschef Kaisa Hara, Trafikskyddet, 020 7282 317

* TNS Gallup Oy samlade på uppdrag av Trafikskyddet in underlag för undersökningen under hösten 2015 som en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 733 personer.

Tagit: 
rohkee, rattijuopumus, liikenneraittius