Meddelanden
Riksomfattande

Tre av fyra som besvarade Trafikskyddets enkät* ansåg att de kände till trafikreglerna mycket väl eller väl. Bilister bedömde att de hade bättre kunskap om trafikreglerna än icke-bilister. Män var mer säkra på sin kunskap om reglerna än kvinnor.

När regelkunskapen bedömdes på en allmän nivå fick väjningsreglerna mellan cyklister och bilister samt reglerna om skyddsvägar sämst värden. Åtta av tio ansåg att man känner till vägmärkena mycket eller ganska väl. Nästan fyra av fem upplevde att man har god koll även på väjningsreglerna mellan bilister och parkeringsprinciperna. Tre av fem upplevde att man känner till reglerna för skyddsvägar mycket eller ganska väl. Endast en tredjedel av de som svarade bedömde att finländarna har god koll på väjningsreglerna mellan cyklister och bilister.

”Brister i kunskap om reglerna eller likgiltig försummelse av reglerna gör det svårare att förutse trafiken och leder i värsta fall till olyckor. Om man upplever att andra inte följer reglerna kan det leda till att man blir irriterad och vill hålla fast vid sina rättigheter, kosta vad det kosta vill. När man känner till reglerna och följer dem minskar felbeteendet och upplevelsen av fel beteende. Konfrontationer mellan olika färdsätt minskar också”, sammanfattar Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör vid Trafikskyddet.

Kampanjfilm granskar lagen på vägen

Den nya vägtrafiklagen medför inga dramatiska förändringar i medborgarnas dagliga trafik. Huvudfokus i Trafikskyddets kampanj ligger på att följa trafikreglerna. Kärnbudskapet är enkelt: Känn trafikreglerna.

”Den nya vägtrafiklagen väcker intresse för trafikreglerna. Målet med vår kampanj är att öka medborgarnas uppskattning av att följa reglerna och ta sig fram på ett säkerhetspräglat sätt samt att förbättra medborgarnas kunskaper och förståelse för trafikreglerna i sin helhet. Säker trafik föds ur säkra val”, sammanfattar Kaisa Hara, kommunikationschef vid Trafikskyddet.

Ett exempel på hur man förbättrar kunskaperna om trafikreglerna är att ha huvudet på skaft när man färdas i trafiken. Om man upptäcker ett vägmärke som man inte känner igen bör man ta reda på vad det betyder. Innehållet i de mer kända märkena kan också förvåna. I Trafikskyddets enkät utredde man kunskapen om bland annat vilken hastighetsbegränsning som tätortsmärket inbegriper. Endast 66 procent av de som svarade kunde rätt svar.

”Enligt lagens uppfattning ska föraren veta när hen är i en tätort eller i ett hastighetsbegränsningsområde även om hen inte skulle köra förbi något vägmärke vid anslutning från t.ex. en uppfart till ett tätortsområde. En del förare måste bli bättre på det. Där tätorten upphör är den allmänna begränsningen 80 km/h, om inget annat anvisats”, påminner Tarvainen.

 

*I februari 2020 utredde Trafikskyddet kunskapen om trafikregler bland personer som fyllt 15 år. På Kanta TNS Oy:s enkät svarade sammanlagt 1 060 personer, varav 82 var bilister.

Tagit: 
tieliikennelaki2020