Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikolyckor utgör fortsättningsvis en av de största olycksriskerna för ungdomar. Tidigare gjorda undersökningar visar att användningen av bilbälte bland ungdomar är lägre än bland övriga åldersgrupper. Därför fortsätter Trafikskyddet med sin bilbälteskampanj i andra stadiets läroanstalter runt om i Finland. Trafikskyddets bilbältesturné besöker 23 orter. Temadagen som tar upp vikten av att använda bilbälte innehåller fakta, känslor, möjlighet att testa samt ett varv i ”voltbilen”.

Endast en bråkdel av ungdomarna känner till att underlåtenhet att använda bilbältet är en av de största orsakerna till att ungdomar omkommer i trafiken.

”Det verkar som om vi har lyckats bättre med upplysningen om trafiknykterhet än om bilbälte”, konstaterar kommunikationschef Kare Ojaniemi.

Ansvar och upplysning

Kärnbudskapet i Trafikskyddets kampanj är ansvar och omsorg om kamraterna. Alla ska använda bilbälte i bilen, det är ett sätt att värna om varandra. Föraren ansvarar också för sina passagerare.

I Trafikskyddets enkät för ungdomar uppgav över hälften att de någon gång påpekat bilbältesanvändningen för en annan passagerare. Däremot inte sagt att färden avbryts för att en eller flera inte använder bilbälte. Av dem som svarade på enkäten uppgav 41 procent att de nog kör även fastän alla passagerare inte använder bilbältet.

”Det är inte lätt att vara gängets ansvariga och ingripa i dumheter. Det är ändå att bry sig om och en del av ansvaret som följer med körkortet och hör till förarens roll”, konstaterar Kare Ojaniemi.

Uppgifterna om underlåtenhet att använda bilbälte grundar sig på Trafikskyddets uppföljning från maj 2013, i vilken man samlade in 13234 iakttagelser om bilbältesanvändningen i framsätet inom tätortsområde och 11889 iakttagelser utanför tätort.

Trafikskyddet undersökte ungdomars attityder och beteende 2013. Materialet till undersökningen samlades in under januari-februari 2013 som en internetpanel där Gallup Forum intervjuade 749 personer. Undersökningen gjordes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Tilläggsinformation:
kommunikationschef Kare Ojaniemi tfn 020 7282 330
Planerare Leena Pöysti tfn 020 7282 333

www.mustavyö.fi

Tagit: 
bilbälte