Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet genomförde i vintras en enkät om vad finländarna fruktar och irriteras över i trafiken. Rattfyllerister står på första plats bland det som ger mest upphov till rädsla. Nästan sex av tio uppgav sig vara rädda för rattfyllerister. Därefter följde farliga omkörningar (54 %). Lite under hälften berättade att de är rädda för fotgängare utan reflex, halka eller svart is och älgar. Även förare som talar i mobiltelefonen hör till de sex största orsakerna till rädsla.

”Statistiken visar att berusade förare i allmänhet äventyrar sig själv och sina passagerare i stället för utomstående. Rädslan för rattfyllerister är inte obefogad, eftersom en av de farligaste ställena i trafiken är en bil som körs av en rattfyllerist. Passagerare som vill komma tryggt fram bör faktiskt se efter i vilket skick bilföraren är”, säger Trafikskyddets planerare Antero Lammi.

”I dagens Finland är man kraftigt emot rattfyllerister. Rädslan för rattfyllerister kan också ha fungerat förebyggande och gör att man lättare anmäler en berusad person som har för avsikt att köra bil”, fortsätter Lammi.

En irriterad förare tar lättare risker

Var tredje person som besvarade enkäten uppgav att han eller hon i irriterat eller förargat tillstånd tar större risker än vanligt i trafiken. Irriterande är främst förare som gör farliga omkörningar, kör för nära bakom eller som kilar in sig för nära framför. Även brytande av trafikregler och avvikelse från genomsnittshastighet förargade: i toppsexan av irriterande saker fanns både de som kör för sakta och de som kör på för hög hastighet.

”Andra förares beteende som äventyrar ens egen säkerhet orsakar ilska, till exempel riskfyllda omkörningar, fortkörning och likgiltighet inför trafikregler. Även avvikelser från de sociala normerna i trafiken irriterar, även om man inte själv utsätts direkt”, beskriver Lammi.

Även om förare som kör med gasen i bottnen, tar risker vid omkörning och pressar på bakifrån är irriterande är det sådant som man även själv gör sig skyldig till. Två av fem berättade att de tidvis gör sig skyldiga till att köra med gasen i bottnen och lite mera sällan pressar på för nära bakom. En fjärdedel berättar att de själva tar risker vid omkörning.

Även om någon sak – eller flera saker – irriterar i trafiken, är det väldigt viktigt att man inte låter ilskan flyta in i trafiken.

”Det lönar sig inte att försöka påverka andras beteende i trafiken, eftersom slutresultatet nästan alltid är sämre. Man måste bara godkänna det. Det klokaste man kan göra när andra gör bort sig är att bevara sitt lugn och fokusera på den egna körningen. Om en medtrafikant får en att se rött lönar det sig att dra ett djupt andetag och till exempel tugga på en mintpastill. Irritationen går över mycket snabbt, om man inte väljer att bli kvar i den”, säger Lammi.

*Föremålen för finländarnas irritation och ilska i trafiken utreddes i december 2016. Sammanlagt intervjuades 1531 personer av vilka 81 procent var bilförare. Undersökningen har genomförts av Kantar TNS Oy i uppdrag av Trafikskyddet.

Tagit: 
rattfylleri