Meddelanden
Vasa

På seniorernas friskvårdsdag måndagen den 30.9. kl 10-15 i Botniahallen i Korsholm informerar Trafikskyddet seniorbilister om olika hjälpmedel i bilen. På samma gång kan man stiga på en krockvåg och kolla sin krockvikt. Därtill kan man ta med sig Trafikskyddets Seniorbilistens självvärdering -materialet.

Lång körerfarenhet och eftertänksamhet hör till seniorbilisternas styrkor. Däremot kan åldrandet begränsa rörligheten i kroppen och lemmarna och försämra iakttagelseförmågan. Också den fysiska styrkan minskar och syn och hörsel försvagas.

Senior vid ratten är Trafikskyddets material för seniorbilister. Med hjälp av materialet kan seniorbilisten utvärdera bilens egenskaper vid anskaffningen av en ny bil. I takt med ökad ålder kan man som bilförare behöva olika hjälpmedel och valet av bil kan ha en stor inverkan på körsäkerheten. Seniorbilisterna uppskattar också att det är lätt att sätta sig i bilen.

På trafikskyddets nätsidor finns seniorbilistens självvärderingstest. Med testet kan seniorbilisten testa hurudan bilförare han eller hon är. Därtill berättar andra seniorbilister hur de klarar sig i trafiken.

Närmare information

Kontaktchef Heli Lintamo, 0207282976

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.