Meddelanden
Gående
Riksomfattande

Majoriteten av bilisterna uppgav att de har upplevt svårigheter att upptäcka fotgängare under de senaste veckorna. Situationer där fotgängare är svåra att få syn på inträffar ofta enligt 38 % av bilisterna och enligt var annan av bilisterna (50 %) åtminstone ibland. Det händer ofta, fastän redan sex av tio finländare använder reflex inom tätort.

”Mörker, snö, ösregn samt snöhögarna i tätort försämrar sikten och detta kan ge upphov till farliga situationer. För att man som bilist ska hinna upptäcka fotgängare och cyklister bör man köra försiktigt och enligt hastighetsbegränsningarna inom tätort', konstaterar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Toni Vuoristo.

Av dem som svarade på enkäten uppgav var fjärde att de hade haft svårt att upptäcka cyklister. Endast ungefär var annan cyklist hade en fungerande lykta på cykeln enligt en undersökning som Trafikskyddet gjorde 2011.

Uppgifterna kommer från TNS Gallups intervjuundersökning i december 2012 som besvarades av 1218 bilburna finländare.

Många misstar sig gällande väglaget

Riskerna gällande vintertrafiken är störst när temperaturen sjunker till omkring noll grader. Förarna missbedömer halkan och bromssträckorna är långa.

Undersökningar har visat att var tredje bilist uppfattar att en hal väg har bra grepp. Körhastigheterna sänks nödvändigtvis inte fastän väglaget är dåligt. När Vägverket undersökte sambandet mellan hastigheter och väderlek 2008 framkom det att bilisterna endast körde 4 km/h lägre hastighet fastän väderleksrapporten förutspådde dåligt väder.

Tilläggsinformation:

Utbildningsinstruktör Toni Vuoristo p. 020 7282 349
Informatör Pasi Anteroinen 020 7282 348

Ladda infografik: Håll säkerhetsavstånd

Kuljettajien käsityksiä kelistä ja kelitiedotuksesta – tienvarsihaastattelu talvikelissä
Tiehallinnon selvityksiä 16/2008