Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Ouppmärksamhet, eller uppmärksamhet på annat än själva bilkörningen, utgör enligt undersökningar en riskfaktor i var tredje olycka i Europa. Enligt internationella undersökningar mångdubblar användningen av mobiltelefon under färden risken att råka ut för en trafikolycka.

Enligt Trafikskyddets utredning* uppgav fyra av tio förare som använde mobiltelefon under körningen att de hade råkat ut för en farlig situation under de senaste två åren p.g.a. att de hade använt mobiltelefonen när de körde bil, som exempelvis att köra över i annan körfil. Tre av fyra förare anser att det är farligt att använda mobiltelefon då man kör bil. Fyra av fem förare anser det vara en allvarlig förseelse att läsa och skriva textmeddelanden eller att använda sociala medier. Man anser det vara lika allvarligt som att köra utan körkort eller att köra mot rött ljus.

”I trafiken där det råder ett högt tempo, är några sekunder en evighet när en olyckssituation uppstår. Att skriva textmeddelanden ökar risken att råka ut för en påkörningsolycka sexfaldigt. Det är bra att fundera på om ”köp mjölk” meddelandet verkligen är så umbärligt, att man vill öka risken för att råka ut för en olycka, konstaterar planerare Petri Jääskeläinen på Trafikskyddet.

Olycksriskerna hopar sig då blicken och tankarna är borta från trafiken och händerna släpper taget om ratten. Genom att följa yrkesförare i verkliga trafiksituationer har man fått reda på att om blicken riktas på annat än trafiken för några sekunder, ökar den statistiska risken att råka ut för en trafikolycka mångfaldigt.

Man kan eliminera mobiltelefonens lockelse

Enligt vägtrafiklagen är det förbjudet att använda kommunikationsutrustning som stör körningen. Enligt Trafikskyddets utredning undviker också majoriteten av förarna att använda mobiltelefon när de kör bil.

”Många upplever, att redan signalen av ett textmeddelande eller ringsignalen distraherar när man kör. Innan man kör iväg kan man minimera riskerna med ouppmärksamhet genom att ställa in mobiltelefonen på ljudlös och placera den i väskan utom synhåll. Om det är nödvändigt att ringa ett samtal, kan man stanna bilen på en säker plats innan man greppar luren”, tipsar Jääskeläinen.

Trafikskyddet inleder den treåriga kampanjen om ouppmärksamhet i trafiken i oktober 2014. Med kampanjens slogan ”När du kör, kör.” vill man påminna förarna om att koncentrera sig på körningen när de kör bil.  Titta på kampanjfilmen.

Tilläggsinformation:

planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, 020 7282 322 Obs! anträffbar tisdag 7.10 efter kl 12.30 p.g.a. deltagande i seminarium om distraktion.
informatör Minna Saarinen, Trafikskyddet, 020 7282 331 (intervjuförfrågningar)

*Tarkkaamattomuus tieliikenteen turvallisuusongelmana – suomalaisten käsityksiä. Översättning: Finländarnas uppfattningar om ouppmärksamhet som ett trafiksäkerhetsproblem. Trafikskyddets utredningar 7/2014. Utredningens enkätmaterial samlades in i juni 2014 som en internetpanel i Gallup Forum. Sammanlagt intervjuades 1503 personer, varav 1175 bilister, d.v.s. 78 %. Enkäten utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Titta på kampanjfilmen När du kör, kör.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
Kun ajat aja, tarkkaamattomuus, kampanjat