Meddelanden
Bilkörning
Moped bil / Lätt fyrhjuling
Riksomfattande

Fastän majoriteten av finländarna använder bilbälte, låter ofta unga män i åldern 15 – 24 år bli att använda bilbälte. Enligt en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL)* har gjort framgår, att unga män oftare använder bilbälte i framsätet än i baksätet. Åttionio procent av de unga männen uppgav att de använder bilbälte i baksätet och 94 % uppgav att de använder bilbälte i framsätet.

”En bakgrundsfaktor vid allvarliga trafikolyckor med unga män är att bilbältet inte har varit fastspänt. Det är viktigt att se till att alla som färdas i bilen har bilbältet fastspänt.  Om man använder bilbälte i framsätet, men inte i baksätet kommer de som färdas bak i bilen att störta framåt vid en krock”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Enligt ungdomsundersökning** som Trafikskyddet gjorde 2013 uppgav två tredjedelar av ungdomarna att de hade åkt som passagerare i bil utan bilbälte. Endast en bråkdel uppgav att de hade försökt påverka andra som färdades i samma bil att använda bilbälte.

”I ett kompisgäng har man ett gemensamt ansvar för säkerheten. Man kan tänka att man bryr sig om kompisen, när man ser till att han eller hon har bilbältet fastspänt vid alla bilfärder”, säger Heiskanen.

Videobloggar genomför bilbälteskampanj för ungdomar

Trafikskyddets bilbälteskampanj ’Musta vyö’ riktar sig till ungdomar i åldern 15–24-år. Det är två YouTube-portaler, vars populära videobloggare tävlar mot varandra i vem av dem som gör en mer fungerande upplysningsfilm om bilbälte.

Målet är att aktivera ungdomarna att tänka på bilbältets betydelse och väcka uppmärksamhet som tilltalar dagens ungdom. Tittarna avgör vem som vinner och tillsammans med vinnaren gör man ytterligare en ny informationsfilm.  De som tävlar är Splay:n Eeddspeaks ja Töttöröön Biisonimafia feat. Justimus. Se tävlingsfilmerna.

Tilläggsinformation
kontaktchef Tapio Heiskanen, Trafikskyddet, 020 7282 362

*Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Anni Helldán ja Satu Helakorpi. Rapport av Institutet hälsa och välfärd 6/2015.

**Målsättningen är att undersökningen ska utreda 15–19-åriga ungdomars åsikter och egna erfarenheter av trafiken. TNS Gallup Oy samlade in material för undersökningen under januari-februari 2013 som en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 749 personer.

Tagit: 
bildbälte, säkerhetsbälte, ungdomar, Trafikskyddet