Meddelanden
Lätt trafik
Bilkörning
Cykling
Gående
Riksomfattande

Trafikskyddet utredde förekomsten av farliga situationer med en enkät* i början av sommaren. Av undersökningen framgick att den vanligaste farliga situationen var en situation där en annan bilist plötsligt byter fil (64 % av de svarande). Tre av fem hade hamnat i en farlig situation då en bilist med väjningsplikt kört framför dem eller låtit bli att ge riktningstecken (61 %). Något över en tredjedel (35 %) meddelar att de hamnat i en farlig situation när en annan bil kört ut på vägen bakom ett stoppmärke utan att stanna.

Farliga situationer har också uppstått när en annan vägtrafikant rört sig på cykel. Totalt 44 procent meddelar att de hamnat i en farlig situation när en cyklist med väjningsplikt kört ut framför dem. Nästan lika många (43 %) har upplevt en situation som farlig när en cyklist låtit bli att ge riktningstecken.

”När alla iakttar reglerna om väjningsplikt och kommunicerar klart och tydligt för andra i vilken riktning de tänker åka, blir trafiken mer förutsebar och tryggare för alla. När vägtrafikanterna följer reglerna och visar att de tänker svänga, kommer deras agerande inte som en överraskning för de andra vägtrafikanterna”, konstaterar kontaktchef Tapio Heiskanen från Trafikskyddet.

Alla behöver skärpa sig när det gäller att iaktta skyltar och signaler

Underlåtenhet att stanna vid rött ljus har också gett upphov till farliga situationer. Två av fem svarande berättar om en farlig situation som uppstått när en cyklist kört mot rött ljus, och nästan hälften (47 %) när en fotgängare låtit bli att iaktta en trafikljussignal eller när en bilist kört mot rött ljus (48 %).

”Var och en borde klart och entydigt förstå särskilt hur ett stoppmärke och trafikljus ska tolkas. Att låta bli att iaktta dem är helt enkelt likgiltighet. Brådska eller irritation över att man måste stanna farten är ingen orsak att trampa på gasen när ljuset går mot rött, eller låta bli att iaktta en klar och tydlig uppmaning att stanna. När trafikanter låter bli att iaktta trafikljussignalerna blir också känslan av trygghet i trafiken sämre, även om det inte rent konkret uppstår en farlig situation”, säger Heiskanen.

Det var inte jag utan de andra – trafikanter upptäcker farliga situationer som orsakas av deras egna misstag mer sällan

Vägtrafikanter berättar mer sällan om farliga situationer som orsakats av deras egen verksamhet. Var fjärde bilförare (27 %) berättar att en farlig situation orsakats av att de själva kört framför en annan trots att de haft väjningsplikt, eller när de plötsligt bytt fil (23 %). Cirka var tionde (9 %) berättar att det uppstått en farlig situation när de låtit bli att använda sin egen blinker. Fem procent har upptäckt en farlig situation när de kört ut på vägen bakom ett stoppmärke utan att stanna.

 ”Det blir lättare att se sig om vid filbyte och att observera trafikmärkena och väjningsplikten när man håller de rätta situationshastigheterna. Det lönar sig att närma sig en korsning med en sådan hastighet att man vid behov kan flexa med sina egna rättigheter. Flexibilitet kräver också ett avstressat, smidigt och fogligt sinne.  I det här avseendet avviker trafiken inte från släktens sommarstuga eller från trampolinen: Två surpuppor får aldrig plats i samma ruta när båda anser att de har rätt”, dryftar Heiskanen.

*Trafikskyddet utredde förekomsten av farliga situationer med en enkät i skiftet av maj–juni 2019. Undersökningen genomfördes av Kantar Oy på uppdrag av Trafikskyddet och 1 082 personer svarade på den. Av dem var 78 procent bilförare.

Tagit: 
väistämissäännöt