Meddelanden
Riksomfattande

I Trafikskyddets styrelse fortsätter undervisningsråd Jukka Lehtinen sitt mandat under de två följande åren som representant för utbildnings- och kulturministeriet. Till hans personliga suppleant utsågs utvecklingschef Jouni Kangasniemi.

Som medlem från social- och hälsovårdsministeriet fortsätter konsultativ tjänsteman Merja Söderholm. Till hennes personliga suppleant utsågs statsrådssekreterare Tiina Muinonen.

I Trafikskyddets styrelse fortsätter också Trafikråd Kimmo Kiiski (medlem) och konsultativ tjänsteman Merja Vahva (suppleant) från trafik- och kommunikationsministeriet samt polisinspektör Jari Pajunen (medlem) och polisinspektör Seppo Sivula från inrikesministeriet.

Som ordförande för Trafikskyddets styrelse fortsätter riksdagsledamot Martti Korhonen.

Statsrådet utsåg medlemmar och suppleanter till Trafikskyddets styrelse den 10 januari 2013.

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som övervakas av trafik- och kommunikationsministeriet. Trafikskyddets styrelse består av en ordförande och elva medlemmar. Statsrådet utnämner ordföranden och fyra medlemmar som representerar trafik-, kommunikations-, utbildnings-, inrikes-, social,- och hälsovårdsministeriet.

Centralorganisationen medlemsmöte har utsett sju medlemmar till styrelsen och personliga suppleanter till dem. Dessa är:

Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen (medlem) och kommunikationschef Veikko T. Valkonen (suppleant), Försäkringsbranschen och trafikförsäkringsbolagen Arbetsskyddssekreterare Pasi Ritokoski (medlem) och sekreterare Harri Pasanen (suppleant, Bil och Transportbranschens fackförbund AKT ry LKT Aarne Kivioja (medlem) och professor Timo Tervo (suppleant), Finlands Läkarförbund/Trafikmedicin Verkställande direktör Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry(medlem) och kommunikationschef Saara Remes, Linja-autoliitto (suppleant) Trafikingenjör Silja Siltala (medlem) och expert på samhällsteknik Marika Kämppi (suppleant), Finlands Kommunförbund Ordförande Jarmo Jokilampi, Finlands Bilskoleförbund r.f.(medlem) och ordförande Martti Merilinna, Automobilförbundet (suppleant) Redaktör Olli Orkoneva (medlem) och DI, PD Matti Kosola (suppleant), Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

Ordförande och övriga medlemmar i Trafikskyddets styrelse utses för två år i taget. Varje år byts hälften av medlemmarna ut.

Tilläggsinformation

Överingenjör Marcus Merin, tfn 295 34 2374, 040 768 1261

Trafikskyddet är en centralorganisation för frivilligt trafiksäkerhetsarbete. Organisationen står i nära samarbete med sina medlemssamfund från femtiosju olika branscher och verkar riksomfattande på tolv orter i Finland.
 

Tagit: 
styrelse