Meddelanden
Cykling
Riksomfattande

Trafikmiljön, barnets kunskaper och erfarenhet av cykling inverkar på när det är säkert för ett barn att cykla i trafiken på egen hand. Färdigheter och utveckling varierar från barn till barn.

”Om barnet hela sitt liv har skjutsats med bil, kan man inte förvänta sig att barnet genast ska vara en säker cyklist”, sammanfattar Trafikskyddets planerare Lena von Knorring.

Hem och skola har en nyckelroll gällande trafikfostran till att bli en säker cyklist

”Det är naturligt och nyttigt att tala om trafik med skoleleverna både hemma och i skolan”, konstaterar von Knorring.

När barnet rör sig i olika trafiksituationer tillsammans med en vuxen utvecklas färdigheterna efterhand. Barnet lär sig allra bäst att cykla i trafiken om det får cykla själv, men tillsammans med en vuxen. Förutom utfärder i närmiljön är det önskvärt att föräldern och barnet först cyklar skolvägen tillsammans.

”När man går skolvägen ser man var det finns möjliga problemställen som övergångar och korsningar. Det är bra att tillsammans med barnet gå igenom dessa. Genom att öva skolvägen kan föräldern också påverka valet av den säkraste rutten, summerar von Knorring.

Se till att barnet har säkerhetsutrustning

För att barnet ska kunna cykla säkert krävs en bra cykel och ordentlig utrustning. Cykelhjälmen ska passa och vara ordentligt fastspänd. En godkänd cykelhjälm har CE-märkning. Den viktigaste säkerhetsutrustningen som effektiva bromsar, reflex, ringklocka och lykta är ofta standard.

Risken att skadas för cyklande barn i åldern 10–14-år är dubbel, jämfört med hela befolkningen. Två av tre skadas i korsning. Nästan två av tre personskadeolyckor inträffar i en korsning mellan cykelväg och körbana.

Den 11.-18.5.2013 ordnas en riksomfattande cykelvecka.

Tilläggsinformation

Planerare Lena von Knorring, Trafikskyddet tfn 020 7282 347

 

Tagit: 
Cykling, Cyklister