Meddelanden
Riksomfattande

Varje kommun arbetar med trafiksäkerheten på sitt eget sätt och med olika satsningar. Det är viktigt med kommuninvånarnas egen aktivitet eftersom främjandet av säkerheten i trafiken blir ofta i skuggan av andra ärenden.  Det är en grundläggande rättighet att få röra sig tryggt i trafiken och trafiksäkerhet gäller varje invånare i kommunen.

”Trafiksäkerhet är en viktig del av kommuninvånarnas hälsa och välfärd men också en central faktor med tanke på trivseln i miljön. Trafiksäkerhet kan inte endast uppfattas som en sak som gäller gatu- och väghållningen, utan den har också kopplingar till många andra funktioner i kommunen. Arbetet med trafiksäkerheten kan aldrig betraktas som slutfört eftersom nya kommuninvånare föds, växer upp och åldras hela tiden”, sammanfattar utbildningschef Satu Tuomikoski vid Trafikskyddet.

Det är möjligt att förebygga personskador och känslan av otrygghet i trafiken på många sätt. Kommunens verksamhet och tjänster når varje invånare i kommunen i något livsskede, vilket skapar en god grund för trafiksäkerhetsarbetet.

Webbhandboken tar upp praktiska frågor

Det finns gott om arbete att göra när det gäller att förbättra trafiksäkerheten och upprätthålla ett bra säkerhetsläge.  För att stödja kommunernas trafiksäkerhetsarbete har Kommunförbundet, Trafikskyddet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket producerat en handbok. För skrivarbetet ansvarade Juha Heltimo från Strafica Oy och Annu Korhonen från Linea Konsultit Oy. Handboken har nu också utkommit i en praktiknära webbversion som finns på adressen www.liikenneturva.fi/kuntaopas.

En indikator för trafiksäkerheten i kommunerna är huruvida kommunen har en uppdaterad trafiksäkerhetsplan och en trafiksäkerhetsarbetsgrupp som styr genomförandet av planen. Webbhandboken för trafiksäkerhetsarbete går igenom åtgärderna för att göra upp och införa en trafiksäkerhetsplan på det praktiska planet. Webbhandboken ger också praktiska åtgärdsrekommendationer för varje förvaltning i kommunen.

”Det är svårt att jämföra olika kommuner med varandra eftersom trafiken och de övriga omständigheterna varierar kraftigt från kommun till kommun. För att säkerställa arbetets kontinuitet behöver varje kommun en egen trafiksäkerhetsplan, som kompletteras med en åtgärdsplan som uppdateras varje år och innehåller de viktigaste temana för varje område”, konstaterar Tuomikoski.

Tagit: 
kuntaopas, kunnat, liikenneturvallisuustyö